ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ “ЗАПИСОК ЛЕГІОНЕРА” ЙОЗЕФА ГОНЗИ-ДУБНІЦЬКОГО

Kateryna CHUI

Анотація


     У статті досліджуються жанрові особливості твору “Записки легіонера” словацького письменника, військового й активного громадського діяча Йозефа Гонзи-Дубніцького, що відносяться до літератури факту з виразною автобіографічною домінантою. З’ясовано, що мотивацією ведення записів є історична значущість свідчень автора. Життя оповідача тісно переплетене з важливими подіями, очевидцем яких він був і про які мав потребу розповісти сучасникам і нащадкам. На тлі масштабних подій Першої світової війни Й. Гонза-Дубніцький показав боротьбу словацького народу за власну державу. “Записки легіонера” – це ґрунтовна документальна книга, своєрідна історична розвідка з критичними заувагами й оцінкою оповідачем найважливіших подій ХХ ст.

     Ключові слова: жанр, записки, автобіографічність, історичний факт, словацька література.

Повний текст:

PDF

Посилання


Chui, K. I., 2019. Genre features of “Military Doctor’s Notes” by Albert Shkarvan. Studia Slovakistica, 19, pp.261–268. (In Ukrainian)

Chui, K., 2021. Alternative view of history in “Notes from the Front 1941–1943” by Matej Oravets. Studia Slovakistica, 20, pp.90–102. (In Slovak)

Honza-Dubnicky, J., 2014. Legionnaire’s notes. Banska Bystrica: Vydavateľstvo PRO. (In Slovak)

Savenko, I., 2008. The main problems of documentary writing in the context of literary discourse at the turn of the century. Bulletin of Lviv University. Series: Philology. Lviv: LNU im. I. Franka, 44, ch. 2, pp.128–137. (In Ukrainian)

Savkyna, Y., 2013. Notes as a “depersonalized diary”: Documentary and artistic potential of the genre. Literature issues, 1, pp.337–354. (In Russian)

Shakhova, K. I., 2017. Notes as a genre of Ukrainian prose of the XX–early XXI centuries. Lutsk: Vezha-Druk. (In Ukrainian)

Vyktorovych, V. A., 1981. Genre of notes by Tolstoy and Dostoevsky. Lev Tolstoy and Russian Literature. Hor’kyj: Yzdatel’stvo HHU, pp.18–25. (In Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3745

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.