ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ ІМПРОВІЗАЦІЇ В РОМАНІ МІЛЕТИ ПРОДАНОВИЧА “ЧЕРВОНА ХУСТКА З ЧИСТОГО ШОВКУ”

Natalija BILYK

Анотація


     У статті висвітлюється прецедент складного імпровізаційного моделювання семантики у прозовому творі. Йдеться про функціональність і практику її реалізації у популярних інтермедіальних формах із паратекстуальним залученням, зокрема явищ образотворчого дискурсу. Образне рішення, відповідне окремій – комплементарній – моделі, міститься в концепції видання роману М. Продановича “Червона хустка з чистого шовку”, де в комплементарній конфігурації представлене сполучення інтермедіально визначеної фоторепродукції фрески Фра Анджеліко із міжтекстово-пороговим форматом обкладинки. Показовою стає актуалізація значеннєвого спектра репродукції, рівноцінного тлумаченню зображеної фрески, себто референта цієї репродукції, пов’язаного зі скарбницею італійського образотворчого мистецтва. Цей поетологічний досвід дає змогу семантично компенсувати й вияскравити анонсовану письменником у пограничній паратекстуальній філіації значень і виокремлену на наступному етапі смислової реконструкції твору конотацію трагізму жорстокості, неприпустимості її мотивування й правомірності прагнення її подолати завдяки укоріненості ідеологем віри й етики в свідомості людини, що, відтак, виявляється притаманним і практиці новітнього сербського роману.

     Ключові слова: паратекстуальність, інтермедіальність, смислотворення, М. Проданович, Фра Анджеліко.


Повний текст:

PDF

Посилання


Aidachich, D., 2010. Cruel theater for a cruel reality (about violence in the novel "Elisha in the Land of the Holy Carp" by Mileta Prodanovich). In: Aidachych D. Slavic Studies: Folklore, Literary, Linguistic. Kyiv: VPC "Kyiv University".(In Ukrainian)

Argan, J. K., 1990. History of Italian art, 1. Moscow: Raduga. (In Russian)

Bilyk, N. L., 2018. Strategies of comparative studies in the Serbian novel at the turn of the XX–XXI centuries. Kyiv: Osvita Ukrajiny. (In Ukrainian)

Božović, G. Literature is the best product of Serbian society. (e-resource). Available: http://www.plastelin.com/content/view/16/89/ [Accessed July 15, 2021] (In Croatian)

Conversation with Mileta Prodanovich, 2008. In: Decoration: history, culture, art. Ukrainian-Serbian collection, 1 (3). (In Ukrainian)

Genette, G., 1982. Palimpsests: Literature in the second degree. Moscow: Nauchnyj mir. (In Russian)

Merenik, L., 2008. Mileta Prodanovych self-consciousness of a postmodern artist in a time of crisis. In: Decoration: history, culture, art. Ukrainian-Serbian collection, 1 (3). (In Ukrainian)

Merenik, L., 2011. Mileta Prodanović: to be in a place, to be, to be everywhere. Belgrade: Fund Vujčić collection. (In Croatian)

Mileta Prodanovich: I am "trained" to notice the smallest details: Interview (electronic resource). In: Litakcent. 2009. April 13. Available: http://litakcent.com/2009/04/13/mileta-prodanovych-ja-natrenovanyj-pomichaty-najdribnishi-detali/ [Accessed July 15, 2021] (In Ukrainian)

Prodanovic, M., 2008. Red handkerchief made of pure silk. Belgrade: Pillar culture. (In Serbian)

Prodanovich, M., 2009. Garden in Venice. The Universe, 5–6. (In Ukrainian)

Prodanovich, M., 2013. Ultramarine: Novel. Kyiv: Tempora. (In Ukrainian)

Prodanovich, M., 2015. Arcadia. Kyiv: Tempora. (In Ukrainian)

Rudnev, V. P., 1999. Dictionary of culture of the twentieth century. Moscow: AGRAF. (In Russian)

Shaitanov, I., 2011. Triad of modern comparative studies: globalization – intertext – dialogue of cultures. In: Problems of modern comparative studies. Moscow: Journal “Voprosy literatury”. (In Russian)

Sivachenko, G. M., 1993. Paradoxes of the Slovak novel. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian)

Tatarenko, A., 2010. Poetics of form in the prose of postmodernism (the experience of Serbian literature). Lviv: PAIS. (In Ukrainian)

Yarmak, V. I, 2010. Stylistic features of the use of preterite verb forms in Mileta Prodanovich's novel "Garden in Venice" and in its translation into Ukrainian. In: Comparative Studies of Slavic Languages and Literatures: In Memory of Academician Leonid Bulakhovsky, 12. (In Ukrainian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3750

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.