ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ ГОВІРКИ СЕЛА ДЕЛЕНИ (БЕССАРАБІЯ)

Valentyna KOLESNYK

Анотація


     У статті досліджуються основні фонетичні, морфологічні та лексичні маркери  говірки села Делень Арцизького району Одеської області, яка належить до північно-східних болгарських говірок балканського типу. Село засноване у 1830 р. біля колишнього татарського селища Давлет-Агач переселенцями з села Делени, що на території Туреччини.

На фонетичному рівні це рефлекси ятя, стабільність консонантів х та ф, йотація голосних на початку слова та ін. Диференціює говірки так звана культурна лексика, зокрема назви міфічних персонажів, обрядова термінологія, деякі назви тварин, наприклад, ласиці червена мишка. Якщо лексеми таласъми, самудиви, орисници, ирменки відомі майже в усіх болгарських говірках, то лексема караконджол функціонує переважно в південно-східних болгарських говірках. Серед раритетних варто відзначити лексему у́стрел, зафіксовану в деленській говірці у значенні ‘сильний вітер’. Диференціює говірки і весільна термінологія, зокрема лексема уставани, яка в інших бессарабських болгарських говірках не трапляється. Одним із маркерів деленської весільної термінології є лексема че́пани ‘короткий танець’. До раритетних лексем, які зберігають староболгарські форми та значення, належить назва равлика в деленській говірці – оли-боли.

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що субетнічні елементи говірок дуже стійкі. Болгарські переселенські говірки не є конгломератом різних говірок, так званого койне, це різні говірки, вони різняться в основному фонетичними та лексичними особливостями: носії говірок досі зберігають діалектні риси материкових говірок.

     Ключові слова: болгарські переселенські говірки, деленська говірка, фонетичні, граматичні, лексичні та етнокультурні маркери, субетнічні елементи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas of Bulgarian dialects in the USSR, 1958, 1. Introductory articles.Comments to the maps. Мoskow: АS USSR. (In Russian)

Barbolova, Z. and Kolesnik, V., 1998. The dialects of the Bulgarians in the village of Kirnichki, Bessarabia.Bulgarian dialects in Ukraine. Odessa: Astroprint. (In Bulgarian)

Barbolova, Z., Simeonova, M., Kitanova, M., Mutafchieva, N. and Legurska, P., 2018. Dictionary of the folk spiritual culture of the Bulgarians. Sofia: Science and Art. (In Bulgarian)

Bulgarian etymological dictionary, 1971–2002, 1–6. Sofya: BAS. (In Bulgarian)

Bernstein, S. B., 1978. Bulgarian-Russian Dictionary. Moscow: Russian Language. (In Bulgarian)

Gerov, N., 1978. Dictionary of the Bulgarian language, 5. Sofia: Bulgarian writer. (In Bulgarian)

Guyvanyuk, N. V., 2005. Dictionary of Bukovinian dialects. Ed. N., V. Guyvanyuk. Chernivtsi: Ruta. (In Ukrainian)

Iliev, I., 2020. About the origin of the population in the villages of Loshchinovka and Suvorovo (Ukrainian Bessarabia). (In Bulgarian)

Kalmakan, N., 2013. Greeks of Malyi Buyalyk: 200 years in Odessa region, 3. Odessa: Atlant.

Kovachev, S., Totevski ,T. 1998. Dictionary of the Trojan dialect. Troyan: University Publishing House “St. Kliment Ohridski”. (In Bulgarian)

Kolesnik, V., 2001. Evgenovka (Arsa). Onomastics. Dialect. Dictionary. Odessa: Hermes.

Slavic mythology, 2002. Encyclopedic Dictionary. Moskow: International relations. (In Russian)

Stoyanov, I. A., Stoyanova, E. P. and Dadiverin, I. G., 2002. The language of the Bulgarians of Ukraine in its oral and written form. Odessa: Optimum. (In Ukrainian)

Stoyanov, I. and Chmyr O., 1988. Bulgarian-Ukrainian dictionary. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian)

Hitov, H., 1979. Dictionary of the speech of the village. Radovene, Vratsa region. Bulgarian dialectology. Studies and materials, 9. Sofia: Publishing House of BAS. (In Bulgarian)

Shabashov, A. V., 1996. The system of kinship of the Bulgarians of Ukraine: PhD’s abstract. Kyiv. (In Russian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3755

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.