БДЖІЛЬНИЦТВО В ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЧЕСЬКИХ, СЛОВАЦЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ УЧЕНИХ (ХХ ст.)

Ulyana MOVNA

Анотація


     У статті зроблено історіографічний аналіз розробки дослідницької тематики бджільництва в етнографічних публікаціях чеських, словацьких і польських учених XX ст. Реалізація наукових зацікавлень, сконцентрованих головно довкола історичних форм функціонування бджолярського господарства (бортництва, пасічництва), народно-юридичних звичаїв, що склалися  в межах промислу, різних локальних традицій народного бджільництва XIX століття, духовного виміру – звичаїв, обрядів, повір’їв, соціального статусу бджолярів, відбувалася у вигляді аналітичних статей, тематичних розділів колективних монографій, індивідуальних праць та узагальнюючих досліджень. У процесі розгляду доробку названих національних історіографій викристалізувалася періодизація, що обіймає п’ять хронологічних відрізків: 1) початок століття; 2) 20–30-ті роки; 3) середина 40-х–50-ті роки; 4) 60–70-ті роки; 5) 90-ті роки, протягом кожного з яких домінували притаманні лише йому дослідницькі тенденції. Попри появу певного інтересу до студій бджільництва іноетнічних спільнот, основний акцент кожною з національних етнографічних шкіл цілком логічно робився на дослідженні вітчизняної проблематики.

     Ключові слова: бджільництво, Чехія, Словаччина, Польща, історіографічний аналіз, етнографічні дослідження, матеріальна і духовна культура, XX ст. 


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2004.54.2508

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.