CYRILO-METHODIAN TRADITION AND ITS FORMS IN SOME WORKS OF SLOVAK LITERATURE

Silvia LAUKOVÁ, Petra KAIZEROVÁ

Анотація


     У статті досліджено вплив кирило-мефодіївської традиції на розвиток словацької літератури від середньовіччя до сьогодення. У хронологічній послідовності наведено та проаналізовано її ідейно-тематичне, мотивне та жанрово-стильове розмаїття в творах словацьких авторів.

     Автори констатують, що на теренах Словаччини тривалий час, аж до кінця XVIII ст., творча спадщина св. Константина-Кирила і Мефодія була невідома, оскільки оригінали їхніх творів не збереглися. У статті стверджується, що усі того-
часні згадки про солунських братів мали значною мірою опосередкований і релігійно-сакральний характер. У наступні століття інтерес до цієї теми поступово зростає, яскраво проявляючись як у прозі, так і в поезії. Автори доводять, що словаки як нація шукають свою історію, знаходять її і водночас намагаються художньо осмис-
лити, активно звертаючись передовсім до першовитоків свого письменства.

     Ключові слова: словацька література, св. Константин-Кирило і Мефодій, кирило-мефодіївська традиція, “Проглас”.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Fordinálová, E., 2009. Older Slovak literature. 2nd amended edition. Trnavská univerzita in Trnave: Trnava. (In Slovak)

Keruľová, M., 2009. Value aspects of literary and spiritual heritage. In: Hodnotové aspekty staršej literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa in Nitra, pp.87–96. (In Slovak)

Ratkoš, P., 1968. Sources to the History of Great Moravia. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. (In Slovak)

Rúfus, M., 2013. Distant Face. In: Between duration and history. Cyril and Methodius in Slovak Literature. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa in Nitra. (In Slovak)

Šafárik, P. J., 1851. Monuments of the wooden art of lettering of Jugoslavians. 1st edition Praha. (In Czech)

Sládkovič, A. , 2013. The Cyrilo-Methodian linden tree. In: Between duration and history. Cyril and Methodius in Slovak Literature. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa in Nitra. (In Slovak)

Tibenský, J., 1965. Praises and Defences of the Slovak Nation. Bratislava: Vydavateľstvo krásnej literatúry. (In Slovak)

Tibenský, J., 1954. Imprint of the introductory study for a selection from the work. Bratislava: SAV. (In Slovak)

Great Moravia in the millennium in the words of sources, legends, chronicles and beautiful writings, 1985. Compiled by R. Krajčovič. Bratislava: Tatran. (In Slovak)

From the treasury of older Slovak writing, 1997. Bratislava: Tatran. (In Slovak)

Zambor, J., 2012. A few letters in praise of Constantine Cyril. In: Poetic translations and interpretations. Bratislava: Literárne informačné centrum. (In Slovak)

The Life of Constantine, 2007. Chapter XIV. In: From the treasury of the older Slovak writing. Compiled by J. Minárik. Bratislava: Tatran. (In Slovak)

The Life of Methodius, 2007. Chapter VII. In: From the treasury of the older Slovak writing. Compiled by J. Minárik. Bratislava: Tatran. (In Slovak)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3744

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.