KIT У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Yuliya SAHATA

Анотація


     У пропонованій статті розглядається поняття мовної картини світу і поняття конотацій як найпоказовіших виразників специфіки сприйняття дійсності народом. Проводиться аналіз семантики польських q українських фразеологізмів з компо­нентом кіт – kot з точки зору виокремлення конотацій, пов’язаних із цим словом у свідомості поляків та українців. Виявлена значна спільність конотативного сприй­няття тварини обома народами і разом з тим національно специфічні конотації в образі кота у мовній картині світу українців і поляків.

     Ключові слова: фразеологічна одиниця, мовна картина світу, конотація, анімалістичний компонент, фразеологічне значення.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2008.0.2426

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.