ПОЛЬСЬКІ ТЕМПОРАЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЯХ І ТЕКСТАХ

Khrystyna NIKOLAJCHUK

Анотація


     У статті представлено аналіз фразеологізмів на позначення минулого, сього­дення, майбутнього та періодів людського життя у польських лексикографічних дже­релах, розглянено також відхилення від кодифікованої у словниках норми, що прояв­ляються у функціонуванні темпоральних фразеологізмів у сучасній польській мові. Зіставна характеристика польських словників здійснена з урахуванням відображення у словникових дефініціях значення польських темпоральних фразеологізмів на рівні сигніфікативного, денотативного та конотативного аспектів. З’ясовано, що найви­черпнішу інформацію про семантику темпоральних фразеологізмів можна отримати з так званих контекстних дефініцій. На функціональному рівні – на матеріалі кор­пусів текстів польської мови та пошукової системи Google – виявлено фразеологічні модифікації (розширення і заміну), інновації розширення лексичної сполучуваності ФО, аналогічні одиниці, явище дефразеологізації темпоральних фразеологізмів.

      Ключові слова: фразеологізм, словник, дефініція, фразеологічна семантика, інно­вація.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2012.61.2121

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.