SOUTH-SLAVONIC ISSUES IN IVAN FRANKO’S WRITINGS

Іvan ТЕPLYY

Анотація


   Запропонована тема охоплює такі аспекти: науково-критичні праці, в яких порушуються вказані проблеми, перекладацький та перекладознавчий доробок на матеріалі цієї проблематики, образні аналогії та інші форми засвоєння іншомовного тексту, що їх розпрацював та активно впроваджував І. Франко. З огляду на це, постає важлива проблема інтертекстуальності.

   У науково-критичних працях, написаних на матеріалі головно сербської, болгарської та чорногорської літератур, порушується низка проблем, як-от: переклади творів Т. Шевченка сербською та словенською мовами, коломийковий розмір у сербських та українських народних піснях. Ця подібність, на думку І. Франка, не випадкова, і варто б дошукуватися її джерел, у цьому сенсі привертають увагу статті “Сербські народні думи і пісні”, “Новий сербський місячник “Стража”, “Пісні гайдуцькі”, “Болгарська університетська афера”, “Болгарські праці М. Драгоманова” та ін. Важливим у цьому плані є й листування І. Франка. Все це підтверджує життєве кредо І. Франка – “бути чоловіком, освіченим чоловіком, не лишитися чужим у жаднім такім питанні, яке складається на зміст людського життя” (“Промова на 25-літньому ювілеї”).

   Перекладацький доробок І. Франка у царині південнослов’янських літератур представлено у чотирьох томах [т.10, с. 86–108 (Із сербохорватської народної поезії); т.25, с.457–470 (Із сербської літератури); т.51, с.803–812 (Із чорногорської літератури); т.52, с.727–728,729–736 (Із сербської народної поезії; із боснійсько-герцеговинської поезії)], що становить 3 автори, 12 творів, 39 сторінок (сербська література), 2 автори, 2 твори, 8 сторінок (боснійсько-герцеговинська поезія), 1 автор, 1 твір, 10 сторінок (чорногорська література) – всього 57 сторінок. Сюди варто додати й поему “Сурка”, написану за мотивами болгарської народної творчості. Знайшовши в І. Франка глибокий аналіз “Прогласу” і використовуючи його підрядковий переклад, Д.Павличко зробив свій переклад-переспів цього геніального твору.

   Отже, тема багатопланова, вимагає узагальнення, подальшого дослідження, насамперед аналізу перекладів і дає цікавий матеріал до висвітлення проблеми творчого методу І. Франка-перекладача, його мовної особистості, філософсько-культурологічного контексту діяльності.

   Ключові слова: славістика, переклад, рецепція, інтертекстуальність, творчий розвиток, образна аналогія, міжлітературні зв’язки, діяльність.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


A Soirée Dedicated to Ivan Franko. In: B. Kosanović, ed. Ivan Franko and the Serbs: Collected Papers from the International Symposium Held in Novi Sad, 25–27. Nov. 1996. Novi Sad: Serbian-Ukrainian Society: Vojvodine Archives, 2006, pp.207–208. (In Serbian)

Atanasov, P., 1956. Ivan Franko and Bulgaria. Slavianie [The Slavs]: Monthly journal of the Slavonic Committee of the USSR, 7, p.32. (In Russian)

Bilous, L. and L., 2006. Spiritual Folk Poetry of the Serbs in Ivan Franko’s Translations. In: B. Kosanović, ed. Ivan Franko and the Serbs: Collected Papers from the International Symposium Held in Novi Sad, 25–27 Nov. 1996. Novi Sad: Serbian-Ukrainian Society: Vojvodine Archives, 2006, pp.119–127. (In Ukrainian)

Chycherin, O. V., 1958. The Literary Research Method of Ivan Franko in His Reflections on 19th c. French Literature. Ivan Franko. Articles and Materials,6. L′viv: Vydavnytstvo L′vivs′koho universytetu, pp.191–199. (In Ukrainian

Dmytruk, V., 1958. From the History of Ukrainian-Bulgarian Relations. Zhovten’: Literary-artistic and public-political magazine of the Union of Writers of Ukraine, 5, pp.133–145. (In Ukrainian)

Franko, I., 1899. Translations from Shevchenko into Serbian. Literary-Scientific Herald, 6 (6), pp.188–189. (In Ukrainian)

Franko, I., 1977. Collected Works: In 50 vols. Vol.10. From Bulgarian Folk Songs. Hajduk Songs. Кyiv, naukova dumka, pp. 73–85. (In Ukrainian)

Franko, І., 1977. Collected Works: In 50 vols. Vol.10. From Serbo-Croatian Folk Poetry. Кyiv, Naukova dumka, pp. 86–108. (In Ukrainian)

Franko, І., 1980. Collected Works: In 50 vols. Vol.26. Serbian Folk Dumas and Songs. Кyiv: Naukova dumka, pp. 51–59. (In Ukrainian)

Franko, I., 1980. Collected Works: In 50 vols. Vol.26. The New Serbian Monthly “Strazha”. Кyiv: Naukova dumka, pp. 94–95. (In Ukrainian)

Frankо, І., 1981. Collected Works: In 50 vols. Vol.32. Translations from Shevchenko into Serbian. Кyiv: Naukova dumka, pp.15–16, 468. (In Ukrainian)

Frankо, І., 1981. Collected Works: In 50 vols. Vol.32. The Ukrainian Song in Serbia. Кyiv: Naukova dumka, pp.16–17. (In Ukrainian)

Frankо, І., 1984. Collected Works: In 50 vols. Vol.41. An Outline on the History of Ukrainian-Ruthenian Literature Up Till 1890. Кyiv: Naukova dumka, pp.194–470. (In Ukrainian)

Franko, І. 1986. Collected Works: In 50 vols. Vol.46. Book 2. The Bulgarian Works by M. Drahomanov. Кyiv: Naukova dumka, pp.24–42. (In Ukrainian)

Franko, І., 1986. Collected Works: In 50 vols. Vol. 49. Letter to M. P. Drahomanov ([Vienna], 13 June 1893). Кyiv: Naukova dumka, pp.406–407. (In Ukrainian)

Franko, І., 1986. Collected Works: In 50 vols. Vol. 49. Letter to M. P. Drahomanov (Lviv, 6 October 1893). Кyiv: Naukova dumka, pp.419–421. (In Ukrainian)

Franko, І., 1986. Collected Works: In 50 vols. Vol. 50. Letter to Petko Todorov (Lviv, 20 Dec. 1902). Кyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian)

Franko, I., 2008. Collected Works: In 50 vols. Additional Volumes. Vol 51. From Montenegrin Literature. Luka Jovović. The Hajduks. A sketch from the life of Montenegrins. Кyiv: Naukova dumka, pp.803–812, 947. (In Ukrainian)

Franko, I., 2008. Collected Works: In 50 vols. Additional Volumes. Vol 52. From Serbian Folk Poetry. Кyiv: Naukova dumka, pp.727–728.

Franko, I., 2008. Collected Works: In 50 vols. Additional Volumes. Vol 52. From Bosnian Herzegovinian Folk Poetry. Кyiv: Naukova dumka, pp.729–736. (In Ukrainian)

Holberg, M., 1962. Ivan Franko and Bulgarian Folklore Studies. In: M.I. Rudnyts’kyi, ed. Abstracts of the Reports for the Seventh Annual Scientific Session devoted to the study of I. Ya. Franko’s works. September 7–9, 1962. L’viv, L’viv Univ. Press, pp.21–22. (In Ukrainian)

Holberg, M. Ya., 2006. The Revealing of Ukrainian-Serbian Literary Relations: Results and Prospects. In: . B. Kosanović, ed. Ivan Franko and the Serbs: Collected Papers from the International Symposium Held in Novi Sad, 25–27 Nov. 1996. Novi Sad: Serbian-Ukrainian Society: Vojvodine Archives, 2006, pp.164–165. (In Serbian)

Hryhorash, N. Ukrainian Literary and Bulgarian Studies of the 19th–mid 20th cc.: Personalities and Schools. Veliko Turnovo: University Publishing House “St. Cyril and St.Methodius”, 2007, pp.89–107. (In Bulgarian)

Huts’, M. V., 1966. South Slavonic Hajduk Epos and Serbo-Croatian Folk Lyrics in I. Ya. Franko’s Translations. The Serbo-Croatian Folk Song in Ukraine. Kyiv: Naukova dumka. [online] Available at: rastko.rs› rastko-ukr/au/guc_pisnja_kn.html [Accessed 16 Feb. 1916] (In Ukrainian)

Ivashkiv, V., 2006. Ivan Franko and Serbian Epic Songs . In: . B. Kosanović, ed. Ivan Franko and the Serbs: Collected Papers from the International Symposium Held in Novi Sad, 25–27. Nov. 1996. Novi Sad: Serbian-Ukrainian Society: Vojvodine Archives, 2006. (In Serbian)

Khaiduković, L., 2006. Franko’s translation of the short story by Lazarevic На бунару [By the Well]. B. Kosanović, ed. Ivan Franko and the Serbs: Collected Papers from the International Symposium Held in Novi Sad, 25–27 Nov. 1996. Novi Sad: Serbian-Ukrainian Society: Vojvodine Archives, 2006. (In Serbian)

Krempa I., 1956. The Folkloristic Activity of Ivan Franko. Duklia: Literary-artisitic and public-political almanac. Printed organ of Ukrainian writers at the Union of Slovak Writers, pp.17–26. (in Ukrainian)

Lаchаk, P., 2006. Ivan Franko and Serbian Epic Poems in M.V.Huts’s Estimation. B. Kosanović, ed. Ivan Franko and the Serbs: Collected Papers from the International Symposium Held in Novi Sad, 25–27 Nov. 1996. Novi Sad: Serbian-Ukrainian Society: Vojvodine Archives, 2006. (In Serbian)

Literaturno-Naukovyi Vistnyk, 1898, 1; 1906, ІХ/ ХХХІІІ. (In Ukrainian)

Maliarchuk, N., 1963. Ivan Franko and Bulgarian Literature: Diss. for Ph.D. (Philology) degree. Sofia, Sofia “Kliment Okhridski” State Univ., 1963. (In Bulgarian).

Maliarchuk, N., 1964. Bulgarian Proverbs in the Scientific Activity of Ivan Franko. Communications of the Ethnographic Institute and Museum, 7. pp. 270–271 (In Bulgarian)

Maliarchuk, N., 1965. Ivan Franko – translator of Bulgarian Folk Songs. Communications of the Institute of Literature, 6, pp. 61–90. (In Bulgarian)

Pavlychko, D., 2006. Immortality in the Word: Preface. Anthology of Bulgarian Poetry Transl., pref., notes on the authors, footnotes by D.Pavlychko. Кyiv, Osnovy Publishers of Solomiya Pavlychko. (In Ukrainian)

Proglas [online]. Available at: [Accessed 13 Sptember 2017].

Shevchenko, T., 2017. The Kobzar (Tr. from Ukrainian by Constantine Henry Andrusyshen and Watson Kirkconnell).[online] Available at: http://taras-shevchenko.infolike.net/poem-song-what-use-are-coal-black-brows-to-me- [Accessed 21 Aug. 2017].

Shevchenko, T., 2018. Haidamaki. Tr. by John Weir. [online] Available at: https://taras-shevchenko.infolike.net/taras-shevchenko-poem-haidamaki-english-translation -by-john-weir.html. [Accessed March 2 2018].

Teplyy, I., 2017. The Foreign-Language Discourse of Ivan Franko: Forms of Implementation: Monograph. [Unpublished source]. L’viv, pp.224–238. (In Ukrainian)

Yarema, Ya.Ya., 2006. The Chronology of Ivan Franko’s Life and Creative Work. Lviv: The Publishing Centre of the Lviv Ivan Franko National University. (In Ukrainian)




DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2073

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.