NARRATIVE EMPATHY IN TWO NOVELS BY IVAN CANKAR

Alojzija ZUPAN SOSIČ

Анотація


   Наука почала цікавитися проблемою почуттів й емпатії щойно наприкінці ХХ ст., а нині наративною емпатією найбільш систематично займається посткласична наратологія; саме її підходи автор цієї статті застосовує для аналізу знакових романів одного з найвідоміших словенських письменників Івана Цанкара (1876–1918): “На вулиці бідняків” (1902) та “Будинок Марії Помічниці” (1904). Наративну емпатію у цих творах досліджено у трьох вимірах – емпатія автора, емпатія тексту й емпатія читача. При аналізі емпатії автора беруться до уваги автобіографічність, посилена авторська емпатія й естетика продукту. У ході аналізу встановлено, що емпатія автора виявляється у значній частці автобіографічності, співчутті зубожілим робітни-
кам, безправним жінкам і немічним дітям, а також у витонченому поєднанні рис реалізму, символізму й імпресіонізму як естетичних чинників твору. При дослідженні емпатії тексту звертається увага на вибір письменником жанру (пролетарський роман, романіст, використовуючи елементи драми, живо й без моралізаторства показує статеве насильство) й оповідних стратегій (створює особливий оповідний ритм, вдається до дитячої перспективи, естетики потворного). Наприкінці статті представ-
лена емпатія читача, яка щодо двох романів була різною – перший був оцінений позитивно, а другий – негативно.

   Ключові слова: наративна емпатія, Іван Цанкар, емпатія автора. 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andrieu, B. and Boëtsch, G., eds., 2010. Dictionary of the Body. Beograd: Službeni glasnik. (In Serbian)

Batista, E., 2012. Moralistic Constructions of Female Gender and Sexuality in Relation to Modern Literature: An Analysis of Cankar’s Works Lady Judit and Ward of Our Lady and their Reviews. In: Mateja Tominšek Perovšek et al. eds. Slovene Women in the Modern Era. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, pp.54–63. (In Slovene)

Cankar, I., 1971. From the Strange Life, My Life, Short Stories, Images from the Dreams. Selected Works, VII. Ljubljana: Mladinska knjiga. (In Slovene)

Cankar, I., 1971a. On the Slope, Life and Death of Peter Novljan. Collected Works, 10. Ljubljana: DZS. (In Slovene)

Cankar, I., 1972b. Ward of Our Lady, Passing Past Life. Collected Works, 11. Ljubljana: DZS. (In Slovene)

Emonds, F. B., 1997. Femme Fragile. Friederike Eigler, Susanne Kord, ur. The Feminist Encyclopedia of German Literature. Westport: Greenwood Publishing Group, рр. 165–166. [online] Avialable at: https://books.google.si/books?id=8taL9KiA0ykC&pg=PA166&

lpg=PA166&dq=emonds+femme+fragile&source=bl&ots=9lJQH- [Accessed 20 December 2016]

Keen, S., 2007. Empathy and the Novel. Oxford: Oxford UP. [online] Avialable at: https://books.google.si/books?id=7KfQS5Pe_moC&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepage&q&f=false [Accessed 20 December 2016]

Keen, S., 2013. Narrative Empathy (definition and explication). The Living Handbook of Narratology. Interdisciplinary Centre for Narratology. University of Hamburg. [online] Avialable at: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/narrative-empathy [Accessed 30 August 2017.]

Keen, S., 2015.Narrative Form. New York: St Martin's Press.

Zupan Sosič, A., 2017. Love in Two Novels by Ivan Cankar. In: SSJLK. Love in Slovene Language, Literature and Culture, 53. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, pp. 62–70. (In Slovene)

Zupan Sosič, A., 2013. Post-Classical Narrative Theory. Slavic Review, 61(3), pp.495–507. (In Slovene)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2072

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.