РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНОГО РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
ЛІ-АЛГЕБРИЧНИМИ ДИСКРЕТНИМИ АПРОКСИМАЦІЯМИ

A. Kindybaliuk, A. Kindybaliuk, M. Prytula

Анотація


Розглянуто обчислювальну схему для наближеного розв’язування задачі Коші для
оберненого рівняння теплопровідності з використанням узагальненого методу Лі-алгебричних
дискретних апроксимацій. Дискретизацію рівняння виконано за усіма змінними, що
уможливлює факторіальну збіжність за усіма змінними, які входять до рівняння у випадку
побудови квазізображень диференціального оператора з використанням інтерполяції
Лагранжа. Визначено ранг скінченновимірного оператора, а також з’ясовано його
апроксимаційні властивості. Наведено оцінки похибок, доведено факторіальну швидкість
збіжності.
Key words: узагальнений метод Лі-алгебричних дискретних апроксимацій, обернене рівняння
теплопровідності, скінченновимірне квазізображення, поліном Лагранжа, факторіальна
збіжність.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2017.25.8481

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.