ЗАСТОСУВАННЯ ДВОПАРАМЕТРИЧНИХ РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

S. Shakhno, H. Yarmola

Анотація


Запропоновано двопараметричні однокроковий і двокроковий методи типу хорд для
розв’язування нелінійних інтегральних рівнянь. Вивчено напівлокальну збіжність
однокрокового методу у випадку, коли поділені різниці першого порядку задовольняють
умову Ліпшиця з константою L . На тестових задачах проведено числове дослідження та
зроблено порівняння отриманих результатів.
Ключові слова: нелінійне інтегральне рівняння, ітераційний процес, поділена різниця першого
порядку, умова Ліпшиця.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vam.2011.17.8703

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.