СЛАВІСТИЧНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ДРАЙ-ХМАРИ (До 120-річчя від дня народження)

Volodymyr CHORNIJ

Анотація


     У статті вперше на підставі доступних джерел та фахової літератури розгля­дається доробок зна­ного українського поета-неокласика М.Драй-Хмари у галузі слов’янознавства. Зокрема, акцентується увага на його заслугах як перекладача ук­раїнською мовою творів багатьох слов’янських поетів, аналізуються його наукові до­слідження у галузі слов’янського літературознавства і фольклористики, оцінюється його роль як організатора слов’янознавчих студій в Україні на рубежі 20–30-х ро­ків ХХ ст. та спроба визначити їх методологію. Стисло змальовано життєвий шлях поета і вченого та жорстоку розправу над ним комуністичного режиму.

     Ключові слова: Михайло Драй-Хмара, історія української славістики, україно­мовні переклади слов’янських поетів, слов’янське літературознавство і фолькло­ристика, методика та методологія слов’янознавчих студій.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2009.58.2363

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.