РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОЗМІНИ ПОЛЬСЬКИХ ІМЕННИКІВ ТА ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі питальника для учнів шкіл міста Львова з польською мовою викладання)

Lesya KOROL

Анотація


 

     У статті описано особливості відмінювання польських іменників та прикметників на основі питальників для учнів польських шкіл у Львові. Визначено, що до найтиповіших ознак польської іменникової та прикметникової регіональної словозміни належать: уживання деяких слів в іншому роді і, як наслідок, зміна їхньої парадигми відмінювання; уживання форм знахідного відмінка множини, які збі¬гаються з формами родового відмінка множини, для іменників чоловічо-тваринного роду, а також іменників жіночого та середнього родів на позначення істот; уживання польських чоловічо-особових іменників у називному відмінку множини із закінченнями, притаманними іменникам чоловічо-тваринного або чоловічо-ре¬чового роду (без відповідних чергувань приголосних).

     Ключові слова: південний варіант польського периферійного діалекту, регіолект, інтерференція, питальник, словозміна, іменник, прикметник.

 


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2009.58.2394

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.