ФРАЗЕОЛОГІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ З ДОДАВАННЯМ КОМПОНЕНТІВ –
ФУНКЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ ПРОЗІ

Yuliya DILNA

Анотація


     У статті досліджено типи та функції фразеологічних модифікацій із додаванням компонента в польській молодіжній прозі. Дано класифікацію фразеологічних роз­ши­рювачів з огляду на їх позицію в межах нормативної ФО, а також з огляду на синтаксичну функцію, яку вони виконують. Встановлено, що автори молодіжних повістей найчастіше вдаються до розширень дієслівних фразеологізмів (90%). Най­численнішу групу становлять інтерпозитивні розширення з допомогою означень. Обставини та додатки частіше перебувають у препозиції або постпозиції. Функції фразеологічних модифікацій із додаванням компонентів полягають у конкретизації, уточненні або підсиленні значення ФО, що дає авторові змогу наблизити фразео­ло­гізм до контексту, виразніше описати певну ситуацію чи охарактеризувати персонаж.

     Ключові слова: фразеологізм (ФО), фразеологічна модифікація, фразеологічний розширювач, препозитивне, інтерпозитивне, постпозитивне розширення ФО.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2009.58.2388

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.