№ 33 (2018)

Випуск 33

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.i33

Зміст

Mykola Vashulenko
PDF
Dmytro Hertsiuk
PDF
Otiliia Dandara, Maia Shevchuk
Liudmyla Darii
Nataliia Dolinska
PDF
Nataliia Dribnyuk
PDF
Khrystyna Kalahurka
PDF
Olena Kvas
Oksana Kovalyshyn
PDF
Larysa Kovalchuk, Mariia Konyk, Halyna Nychyporuk
PDF
Anfisa Kolenko
PDF
Oksana Kondur
PDF
Maria Kryva, Mariana Drys, Andriana Vashchyshyn
PDF
Halyna Krokhmalna
PDF
Olena Lushchynska
Iryna Myshchyshyn
PDF
Liubov Nos
Kateryna Ostrovska, Ihor Ostrovskii
Roksoliana Pryzvanska
PDF
Halyna Pyatakova
PDF
Tetyana Ravchyna, Hanna Shemeliuk
PDF
Ivan Suliatytskyi, Khrystyna Saiko
PDF
Oksana Tovkanets
PDF
Olha Turytsia
PDF
Bohdana Turko
Viera Shylonova, Vladymyr Klein