АКТУАЛЬНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Nataliia Dribnyuk

Анотація


Розглянуто важливість чинника включення у формування готовності до творчої діяльності альтернативних методів навчання. На підставі аналізу науково-методичної літератури у статті класифіковано традиційні та альтернативні методи навчання, які розглянуто за принципом стимулювання та забезпечення включення механізмів спонтанної творчості особистості завдяки пошуку та активізації первинних образів ідей, енергії особистості, звільнення її від негативних, агресивних почуттів та емоцій. З’ясовано, що до таких належать: метод психодрами, метод евритміки та метод імпровізації. Теоретично обгрунтовано сутність змісту важливих характеристик готовності учня до творчої діяльності. Визначені можливості навчального процесу у формуванні творчої особистості з упровадженням альтернативних методів, які охоплюють механізми самореалізації, передбачають активне стимулювання інтуїції, фантазії, розглянуті як  провідний компонент інтелектуальної сфери.

Ключові слова: альтернативні методи, формування готовності, навчання музики, творча діяльність, особистість, навчальний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гвоздева Н. П. Педагогические игры на занятиях по эстетике в школе как фактор развития творческих способностей учащихся / Н. П. Гвоздева// Игра. Творчество. Одаренность: Тезисы докладов научно-практического семинара при НИИ ХВ АПН СССР. – Москва, 1992. – С. 22–26.

Гройсман А. Л. Психология, медицина искусство / А. Л. Гройсман. // Психологический журнал. – 1992. – №2. – С. 83.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – Київ, Райдуга, 1994. – С. 61.

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту»// Закон про освіту. – Київ: Генеза, 1996. – С. 36.

Король А. М. Класифікація нетрадиційних методів музичного навчання в творчому розвитку особистості / А. М. Король // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – 2000. – №4. – С. 58.

Лук А. Н. Мышление и творчество / А. Н. Лук. – Москва: Политиздат, 1976. – 144 с.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – №29. – С. 4–6.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – Москва: Педагогика, 1989. – Т. 1. – С. 192.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9954

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.