КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

Mykola Vashulenko

Анотація


Відображено сучасні процеси реформування системи шкільної освіти, які стосуються всіх його складників – змісту, методів, форм і засобів. Наголошено, що проблема підручника тісно пов’язана із засобами реформування освіти. Доведено, що сучасний підручник з навчання грамоти є першим підручником з навчання рідної мови і мовлення (мови навчання). Зазначено, що автор такого підручника (Букваря, Азбуки, Абетки) повинен враховувати вікові, фізіологічні і психологічні особливості дітей шестирічного віку, рівень їхньої соціалізації і загального розвитку, який значною мірою виявляється в їхньому словниковому запасі.

Ключові слова: компетентнісний підхід, комунікативна компетентність, навчання грамоти, підручник, метод навчання грамоти, одиниці читання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Пешковский А. М. Методическое приложение к книге «Наш язык» / А.М. Пешковский – Москва, 1923. – С. 12.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9919

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.