ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Maria Kryva, Mariana Drys, Andriana Vashchyshyn

Анотація


Висвітлено актуальну проблему застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що сприяє підвищенню якості освіти, а також удосконаленню організації навчально-виховного процесу у початковій школі. На основі теоретико-емпіричних досліджень акцентовано на особливостях застосування ІКТ для організації і проведення ігор для учнів молодшого шкільного віку. Систематизовано основні характеристики визначальних видів інформаційно-комунікативних технологій для організації ігрової діяльності учнів.

Ключові слова: Інформаційно-комунікаційні технології, дидактична гра, початкова школа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борщ О. Впровадження змісту ігрового навчання в педагогічну практику / О. Борщ // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 39–40.

Галаган І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах / І. Галаган // Початкова школа. – 2014. – № 2. – С. 33−34.

Дзямулич Н. Використання хмарних сервісів – новий етап у розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних технологій / Н. Дзямулич // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10 (Ч. 1). – 64 с.

Зеленська О. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах / О. Зеленська // Початкова школа. – 2010. – № 11. – С. 47−48.

Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання: словник-глосарій : навчальний посібник для студентів, викладачів / М. Ю. Кадемія, Л. С. Євсюкова, Т. В. Ткаченко. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 196 с.

Лаврентьєва Г. П. Пропедевтика формування інформаційної культури учнів у початковій школі / Г. П. Лаврентьєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 8. – С. 3–8.

Мороз О. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в початковій школі / О. Мороз // Рідна школа. – 2014. – № 12. – С. 43–47.

Ноздрова О. П. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6–7-річного віку: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук, 13.00.09 / О. П. Ноздрова. – Х., 2008. – 19 с.

Сехіна О. Г. Інтерактивні ігрові технології як засіб розвитку і самореалізації особистості / О. Г. Сихіна // Педагогіка в Україні та за кордоном: м-ли міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 лютого 2014 р., м. Харків). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 68–72.

Співаковський О. В. Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів / О. В.Співаковський, Л. Є. Петухов, В. В. Коткова // Ком’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 3. – С. 7−11.

Старкова І. В. Гра як метод розкриття та формування творчих здібностей дитячої особистості: З досвіду роботи / І. В. Старкова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34 – 36. – С. 2–8.

Топчій Г. С. Ігрові педагогічні технології як умова професійного саморозвитку майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук, 13.00.04 / Г. С. Топчій. – Харків, 2011. – 20 с.

Wizer.Me – інтерактивні робочі аркуші [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://internet-servisi.blogspot.com/p/wizer.html. – Назва з екрана.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9960

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.