ПИТАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ А. МАКАРЕНКА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Ф. НАУМЕНКА

Khrystyna Kalahurka

Анотація


Розкрито проблему формування учнівського колективу Антона Макаренка у науково-педагогічній спадщині Федора Науменка. Зокрема, висвітлено основні ідеї вченого, відображені у дослідженнях з цієї тематики: проблема якостей, що розвиваються в колективі, виховне середовище в колективі, принцип паралельного впливу, проблеми дисципліни. Подано засадничі підходи, які виокремив Ф. Науменко, що лягли в основу вивчення А. Макаренком своїх вихованців. Розглянуто розроблену робочу типізацію дітей за відповідними групами, яку розробив А. Макаренко. На основі аналізу макаренкознавчих досліджень Ф. Науменка виділено завдання і функції педагога в колективі.

Ключові слова: учнівський колектив, виховна робота, навчально-виховні заклади, функції педагога в колективі, А. Макаренко.

Повний текст:

PDF

Посилання


Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Спр. 925 (Зайцев В. Л. Рецензія на статтю Б. И. Фин «Принципы изучения и типизации детей у А. С. Макаренко»), 7 арк.

Науменко Ф. І. А. С. Макаренко як дидакт / Ф. І. Науменко // Радянська школа. – 1967. – № 3. – С. 26–29.

Науменко Ф. И. Больше внемания педагогическому наследию А. С. Макаренко / Ф. И. Науменко // А. С. Макаренко. – Львов: Издательство Львов. Ун - та, 1969. – Кн. – 7. – С. 5–13.

Науменко Ф. І. Колектив і особистість у педагогічній системі А. С. Макаренка / Ф. І. Науменко // Радянська школа. – 1963. – № 10. – С. 48–50.

Науменко Ф. І. Принципи вивчення й типізації дітей у А. С. Макаренка / Ф. І. Науменко // Педагогічну психологію – в школу. – 1967. – С. 28–31.

Науменко Ф. И. «Автобиография» А. С. Макаренко. Комментарий / Ф. И. Науменко, И. И. Козуб // А. С. Макаренко. – Львов: Издательство Львовского унверситета, 1978. – Кн. 10. – С. 95–107.

Паперна Г. Новатор радянської педагогіки / Г. О. Паперна, Ф. І. Науменко. – Львів: Вільна Україна, 1948. – 127 с.

Паперна Г. О. Великий педагог сучасності / Г. О. Паперна, Ф. І. Науменко // А. С. Макаренкою – Львів: Видання ЛДУ, 1949. – С. 9–44.

Паперная Г. А. Воспитания в коллективе, через коллектив и для коллектива в педагогическом наследстве А. С. Макаренко / Г. А. Паперная, Ф. И. Науменко // А. С. Макаренко. Львов: Издательство Львов. Гос. Ун-та, 1954. – Кн. 2. – С. 7–26.

Паперна Г. О. Стягнення і заохочення як метод виховання свідомої дисципліни в працях і в практиці А. С. Макаренка / Г. О. Паперна, Ф. І. Науменко // А. С. Макаренкою – Львів: Видання ЛДУ, 1949 – С. 77–114.

Фин Б. И. Принципы изучения и типизации детей у А. С. Макаренко/ Б. И. Фин // А. С. Макаренко. – Львов: Издательство Львовского университета, 1969. – Кн. 7. – С. 64–76.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9955

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.