ПОРАДНИЦТВО ЯК ФОРМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ: ЗМІСТОВІ Й ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Iryna Myshchyshyn

Анотація


Наголошено, що однією з головних ознак сучасного життя є постійні зміни, а отже, готовність відповідати на різноманітні виклики, пристосовуватись і реагувати на них стають найбільш затребуваними уміннями. З’ясовано, що усе більше сучасній людині притаманна боязнь не досягти вимог, втратити можливості, залишитись незреалізованою й маргіналізованою. Досліджено, що трансформації виникають не лише у сфері зовнішніх умов життя, змінюється й характер інтерперсональної взаємодії, стосунки стають більш поверхневими, віртуальними, емоційно збідненими, а сучасна людина все більше дбає про свою автономність, збереження зони особистого комфорту, тому зростає попит на допомогу, захист, опіку. Зазначено, що у сфері соціальної, психологічної, педагогічної підтримки особливе місце займає порадництво як форма психолого-педагогічного консультування й допомоги.

Визначено, що принциповою ознакою порадництва є суб’єкт-суб’єктна взаємодія, яка налагоджується між фахівцем і клієнтом, а розвиток порадництва, відображений у діяльнісному й змістовому вимірах. Виявлено, що найбільш типовими є директивне, ліберальне й діалогічне порадництво, а виокремлення за змістовим спрямуванням напрямів порадництва як сімейного, професійного, педагогічного, порадництва для узалежнених та співузалежнених осіб, є переконливим свідченням професіоналізації цієї сфери.

Ключові слова: порадництво, психолого-педагогічне консультування, порадник, функції, етапи, змістові аспекти порадництва.


Повний текст:

PDF

Посилання


Czabała Cz. J. Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia / Cz. J. Czabała // Roczniki psychologiczne / Annals of psychology. – 2016. – T. XIX, 3. – S. 519–533.

Gałęska U. Poradnictwo rodzinne jako pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny / U. Gałęska // Wychowanie w Rodzinie. – 2011. – № 4. – S. 199–208.

Kargulowa A. Poradnictwo jako wiedza i system działań: wstęp do poradoznawstwa / A. Kargulowa. – Wrocław, 1986. – 172 s.

Kargulowa А. Zmiany w polskim poradnictwie / A. Kargulowa // Edukacja Dorosłych. – 2010. – nr 1. – S. 9–26.

Kargulowa А. O teorii i praktyce poradnictwa / A. Kargulowa. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 232 s.

Milner J., O`Byrne P. Poradnictwo krótkoterminowe: Narracje i rozwiązania. / J. Milner, P. O`Byrne. – Poznań, 2007. – 234 s.

Pisula D. Poradnictwo kariery przez całe życie / D. Pisula. – Warszawa, 2009. – 108 s.

Skałbania B. Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego / B. Skałbania // Edukacja Dorosłych. – 2010. – № 1. – S. 189–197.

Skalbania B. Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień / Skałbania B. – Kraków, 2009. – 196 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9964

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.