ДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Otiliia Dandara, Maia Shevchuk

Анотація


Висвітлено дидактичні стратегії навчання дітей з особливими освітніми потребами. Стратегії освіти характеризуються гнучкістю, адаптуючись до конкретних ситуацій та умов навчання. Учень будує свій власний шлях навчання відповідно до індивідуального потенціалу та інтерактивного контексту. Дидактична стратегія, орієнтована на учня, є активною та інтерактивною.

Авторами виокремлено принципи побудови інтерактивних стратегій (конструювання власних сенсів та інтерпретацій змісту навчання; обговорення та діалоги без нав’язування цілей; підтримка методологічних альтернатив викладання-навчання-оцінювання; вимога трансдисциплінарної інформації та багатовимірного аналізу реальності; більше рефлексивного ніж критичного оцінювання за допомогою альтернативних методів; сприяння навчанню за допомогою відкриттів і вирішення проблем).

Визначено поняття інтерактивно-творчого навчання як процесу творення значень щодо нової інформації та попередніх знань, перетворення когнітивних структур учня внаслідок залучення нових можливостей та знань. Зазначено, що інтерактивна людина безпосередньо взаємодіє з іншими, з одного боку, або з навчальним матеріалом, з іншого боку, за допомогою трансформативних дій та когнітивного аналізу, а також персоналізації навчального змісту.

Автори використовували кооперативні стратегії, стратегії наставництва (тьюторства) та мультисенсорної допомоги, що виявилися найефективнішими в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Зазначено, що для успішного застосування стратегій навчання шляхом співпраці вчитель повинен володіти багатьма компетенціями: енергійністю, емпатичністю, організаційністю, ігровою майстерністю та здатністю до міжособистісних стосунків.

Автори звертають увагу на те, що в організації процесу навчання дітей з особливими потребами дуже цінними є стратегії наставництва (тьюторства), які можуть бути реалізовані різними засобами: тьюторство ровесників; зміна ролей у наставництві; тьюторство учнів різного віку.

Запропоновано рекомендації та пропозиції щодо вибору стратегій для роботи із дітьми з різноманітними спеціальними освітніми потребами. Специфіка групових інтерактивних стратегій сприяє взаємодії учасників, що зумовлює більш активне навчання та очевидні результати.

Ключові слова: освіта, система освіти, освітній процес, дидактичні стратегії, компетенція.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ausubel D., Floyd R. Învăţarea în şcoală. (Learning in the school). Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.

Bulat G., Rusu N. Suport educaţional. Asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Ghid metodic. (Educational support. Assistance to children with special educational needs. Methodological guide). Chişinău: Bons Offices, 2015.

Cerghit I. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii. (Alternative and Complementary Training Systems. Structures, Styles and Strategies). Bucureşti: Aramis, 2002.

Educaţie incluzivă. Unitate de curs. (Inclusive Education. Course Unit.) / Coord. Velişco N., Bulat G., Chişinău: Bons Offices, 2017.

Oprea C. L. Strategii didactice interactive. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.

Ungureanu Dorel. Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Timişoara, 2000.

Raynal F., Rieunier A. Pedagogie: dictionnaire des concepts cles. Appretissages formation et psichologie cognitive (Integrated Education and Inclusive School). Paris: E.S.F., 1997.

Whitehead A. N. The Aims of Education. London: Ernest Benn Limited, 1962.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9946

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.