ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧАМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Olena Lushchynska

Анотація


Стаття присвячена опису теоретико-практичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення англійської мови учнями початкової школи. У вступі автор окреслює актуальність досліджуваної проблеми, визначають суперечливі аспекти організації освітнього процесу в початковій школі, що не забезпечують належного використання інформаційно-комунікаційних технологій у практиці роботи вчителя початкової школи.

Означена мета статті – проаналізувати можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення англійської мови учнями початкових класів – розкривається за допомогою сукупності добору матеріалів та методів викладу матеріалу (аналіз теоретичних наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних дослідників, емпіричне дослідження стану використання інформаційно-комунікаційних технологій учителем початкової школи та інтерпретація отриманих результатів, візуалізація теоретико-методичних матеріалів дослідження, конкретизація інтернет-сервісів, системний аналіз комплексного вивчення означеної проблеми).

У статті чітко описано інтернет-сервіси, які пропонують автори для вивчення іноземної мови учнями початкової школи (You Tube, English Language Teaching Resources, Kids’ Pages, ESL-Kids, Games to Learn English, iSLCOLLECTIVE, ESLvideo, Agenda Web, Тools for educators, Web2.0 Learning Apps. Org, Loupe); означено, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови, має велике практичне значення (у статті конкретизовано можливості, які реалізуються в освітньому процесі початкової школи).

Окреслений висновок та перспективи дослідження відображають логічний зв’язок означеної проблеми з наступними науковими розвідками, визначають органічне поєднання теоретичних здобутків з необхідністю пошуку шляхів для їх практичного застосування.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, англійська мова, здобувачі початкової освіти. 


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lushchynska O. Information and Communication Technologies: Modernity and Prospects. Całożyciowe uczenie i stawanie się: perspektywa teoretczno-praktyczna / redakcja naukowa: Chabior A., KrawczykBlicharska М., Kowalski S. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2018. – P. 71–81.

Лущинська О. Перспективи використання Інтернет-технології у навчально-виховному процесі початкової школи // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – Сер. Педагогіка, 2017. URL: http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/1919/2530

Свірепчук І. А. Застосування сервісів Web 2.0 в навчанні англійської мови. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/svirepchuk-zastosuvannya.pdf

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі / Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. // Навч. посіб. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2011. – 220 с.

Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід: навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2012.

Чумак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні англійської мови. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/47521/.

Блощинський І. Г. Огляд можливостей використання соціальних сервісів у процесі вивчення іноземної мови / І. Г. Блощинський, Д. В. Таушан, І. А. Яремчук // Збірник наук. пр. Національної академії державної прикордонної служби. – Серія: Педагогічні та психологічні науки. – Вип. 3. – С. 31-43.

Таблер Т. І. Сучасний дидактичний засіб – електронний інтерактивний плакат. Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Tabler.pdf.

Фоміних Н. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні філологічних дисциплін: навчально-методичний посібник. – Севастополь: Рібест. – 2010. – 196 с.

Олійник Т. І. Інтернет-технології у навчанні старшокласників англійської мови / Т. І. Олійник, В. Ю. Афанасьєва. – 2013. Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1132.

Salaberry M. R. The Use of Technology for Second Language Learning and Teaching: A retrospective / M.R. Salaberry // Modern Language Journal. – 2001. – №85(i). – P. 30–6.

Свірепчук І. А. Застосування сервісів Web 2.0 в навчанні англійської мови. Режим доступу: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/svirepchuk-zastosuvannya.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2018.33.9963

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.