ПОЕТИКА ФРАГМЕНТАРНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДУШАНА МАТИЧА

Snežana NIKOLIĆ

Анотація


   У статті розглядаються поняття фрагменту і фрагментарності у літературній спадщині сербського письменника-сюрреаліста Д. Матича. На прикладі художніх творів та есеїстики з різних періодів творчості простежується еволюція основних механізмів поетики автора, специфіка авторського розуміння понять хибного й істинного. Досліджується втілення ідеї автора про неможливість тотальної істини, а відтак, завершеної форми. Доводиться, що фрагментарність, яка по-різному реалізується у літературному тексті, є ключовим поетикальним концептом у літературних творах Д. Матича.

   Ключові слова: фрагментарність, дійсність, колаж, поезія, конструкція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Đurić, A., 2001. Simultaneous eye. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (In Serbian)

Hristić, J., 1966. Matić, Continuous freshness of the world u Izbor tekstova. Novi Sad: Matica Srpska. Beograd: Srpska književna zadruga. (In Serbian)

Lotman, J. M., 1976. The structure of artistic narrative. Translated to Serbian, Novica Petković. Beograd: Nolit. (In Russian)

Matić, D., 1961. The topic of the day. Novi Sad: Matica srpska. (In Serbian)

Matić, D., 1964. Bagdala. Beograd: Nolit. (In Serbian)

Matić, D., 1969. The Meadow and The mind. Beograd: Nolit. (In Serbian)

Matić, D., 1974. Ana’s New Gown, Beograd: Nolit. (In Serbian)

Matić, D., 1976. Secret flame. Beograd: BIGZ. (In Serbian)

Matić, D., 1977. History lasts forever. Kragujevac: Novinska, radio-informativna i

izdavačka organizacija Svetlost. (In Serbian)

Matić, D., 1980. Deception of the night. Beograd: Nolit. (In Serbian)

Matić, D., 1988. Final Fall. Beograd: Prosveta. (In Serbian)

Matić, D., 1988. The Youngest Jagodić doesn’t want to be in the novel. Beograd: Narodna knjiga. (In Serbian)

Novaković, J., 2005. Typology of surrealism. Beograd: Narodna knjiga-Alfa. (In Ser-bian)

Sretenović, D., 2016. Hilarious trigger, the art and politics of surrealism in Beograd. Beograd: Službeni glasnik. (In Serbian)

Šuvaković, M., 2005. Glossary of contemporary art. Zagreb: Horetzky. (In Croatian)

Žmegač, V., 1982. Literature and reality. Zagreb: Školska knjiga. (In Croatian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2078

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.