МІФОЛОГЕМА ЦИКЛІЧНОСТІ БУТТЯ (ЖИТТЯ–СМЕРТЬ–ВОСКРЕСІННЯ) У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ XX ст.

Iryna FRYS

Анотація


     У статті проаналізована міфологема циклічності буття (життя–смерть–воск­ресіння) та її імплікація у польській та українській літературах XX ст. Он­толо­гічна опозиція життя та смерті трактується у системі міфологічного та біб­лійного коду, розглядається також вплив універсальних світоглядних уявлень людей на питання циклічності буття.

     Ключові слова: міфологема циклічності буття, танатологічна проблема, онто­логічна опозиція життя і смерті.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2008.0.2406

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.