МОДЕРНІСТСЬКІ ЕЛЕМЕНТИ В РОМАНІ “НЕЧИСТА КРОВ” БОРИСАВА СТАНКОВИЧА

Jovana NIKOLIĆ

Анотація


   У статті висвітлюються модерністські елементи в найвідомішому романі
Б. Станковича “Нечиста кров”. Особлива увага приділяється новому типу героїні – не лише психологічно “освітленому”, а й такому, що відіграє роль “рефлектора”. Завдяки вираженому опису характерів героїв через тіло, розкривається особлива роль тіла в романі. Наголошено на домінуючих еротичних елементах, які можна проаналізувати з точки зору психоаналітичної теорії. Наголошено й на питанні форми (традиціоналістська форма порушена модерністським змістом, що підтверджено негативними судженнями сучасників і критиків). Мета статті – виділити інновації, якими Б. Станкович збагачує сербський роман як з точки зору тематики, так і щодо способу, яким він описує характери своїх героїв.

   Ключові слова: Софка, модернізм, “Нечиста кров”, тіло, еротизм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdanović, M., 1956. Rewievs. Novi Sad–Belegrade: Matica sarpska*publisher Serbian Literature Cooperative. (In Serbian)

Brooks, P., 2000. Narrative and the Body. Word: Literature and culture, Journal, translated by Brana Miladinov, 57 (3), pp.247–267. (In Serbian)

Cenić, V., 2010., Women in novel by Bora Stanković. In: The Journal of “Borisav Stanković works in The Gazzete of Vranje”. Vranje: Literature Cooperative “Borisav Stanković”, pp.78–102. (In Serbian)

Čolak, B., 2013. Model Representing Patriarchal Society in Serbian Modernist Prose. University of Belgrade, Faculty of philology.

Ćosić, B., 2012. Borisav Stanković. In: “Ten writers – ten conversations”. Belgrade: The Gazzete of the Republic of Serbia, pp.17–26. (In Serbian)

Deretić, Ј., 2010. Borisav Stankovic, poet of old Vranje and the beginner of modern Serbian prose. In: The Journal of “Borisav Stanković works in The Gazzete of Vranje”. Vranje: Literature Cooperative “Borisav Stanković”, pp.193–201. (In Serbian)

Đorđević, T., 1984. Our traditional life. Belgrade: Prosveta*publisher. (In Serbian)

Freud, S., 1973. About theory of sexuality, Totem and taboo. Belgrade: Matica srpska. (In Serbian)

Freud, S., 1994. Beyond the Pleasure Principle, I and Id. Novi Sad: Worlds. (In Ser-bian)

Fuko, M., 1978. History of sexuality, book 1. The Will to Knowledge. Belgrade:

Prosveta*publisher. (In Serbian)

Gligorić, B., 1986. Bora Stanković. In: V. Jovičić. “Impure blood by Bora Stanković”. Belgrade: Institute for Textbooks, pp.124–126. (In Serbian)

Jerotić, V., 2010. Erotically in novel by Bora Stanković. In: Borisav Stanković in The Gazzete of Vranje. Vranje: Literature Cooperative “Borisav Stanković”, pp.180–188. (In Serbian)

Jovičić, V., 1986. Impure blood by Bora Stanković. Belgrade: Institute for Textbooks. (In Serbian)

Jung, C. G., 2013. Psychological types. Belgrade: Dereta. (In Serbian)

Lazarević, B., 1963. Borisav Stanković. In: B. Lazarević. Literary critics and histo-rians II. Novi Sad–Belgrade: The libraru serbian literature in hundred books, Matica srpska*publisher Serbian Literature Cooperative, pp.229–259. (In Serbian)

Мilošević, P., 2010. Borisav Stanković (1876–1927). In: P. Мilošević. History of Serbian Literature. Belgrade: The Official Gazette of the Republic of Serbia. (In Serbian)

Pantić, М., 2015. Borisav Stanković. In: М. Pantić. Osnovi srpskog pripovedanja. Bel-grade: Zavod za udžbenike, pp.191–213. (In Serbian)

Pešikan-Ljuštanović, Lj., 2008. Borisav Stankovic – between the tradition of modernity. In: B. Stanković. Selected works. Prepared by: Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Novi Sad- Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarica*publisher Zoran Stojanović, pp.5–49. (In Serbian)

Petković, N., 1989. Two serbian novels Studies of “Impure blood” and “Migrations”. Belgrade: Narodna knjiga*publisher. (In Serbian)

Plato, 1985. Symposium. Belgrade: BIGZ (In Serbian)

Popovic, T., 2007. Dictionary of literary terms. Belgrade: Logos art. (In Serbian)

Prodanovic, Ј., 1924. Naši i strani. Belgrade: Gece Kon. (In Serbian)

Stanković, B., 1962. Selected works. Belgrade: Narodna knjiga*publisher.

Stojanović, S., 2010. Individual-psychological analysis of Stanković's Sofka In: “Borisav Stanković in The Gazzete of Vranje”. Vranje: Literature Cooperative “Borisav Stanković”, pp.377–388. (In Serbian)

Trebeješanin, Ž., 2005. What Freud really didn’t say. Belgrade: Center for Applied Psychology. (In Serbian)

Vučković, R., 2013. A modern novel of the 20th century. Belgrade: The Official Ga-zette of the Republic of Serbia. (In Serbian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2017.66.2074

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.