МУЛЬТИЕТНІЧНІ СУСПІЛЬСТВА З ПЕРСПЕКТИВИ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ
(на прикладі українців у Польщі та Сербії)

Regina VYZHKEVYCH-MAKSYMOV

Анотація


     У статті розглядається питання міжетнічних стосунків у мультиетнічних суспільствах. На прикладі українців у Польщі (контакти між кількома етнічними групами) та Сербії, зокрема Воєводині (стосунки між кільканадцятьма народ­нос­тями) показано процес формування українських меншин, розкрито особли­вості їх співіснування з різними націями та проаналізовано чинники взаємо­впливу їхніх культурних традицій.

     Ключові слова: етнічна група, мультиетнічне суспільство, культурна інтерфе­ренція, асимі­ляція, акультурація, діалог культур.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2009.58.2377

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.