Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина ІI

СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ МІЙ, ТВІЙ
У РОМАНІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ “СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ”

Анотація   PDF
Оксана Дільна
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ СЕРБСЬКИХ
ПИСЬМЕННИКІВ-НЕОРЕАЛІСТІВ

Анотація   PDF
Марія Василишин
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина ІI

СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНА ЛЕКСИКА У ТЕКСТАХ
УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ

Анотація   PDF
Ніна Данилюк
 
№ 50 (2010): Випуск 50

СТИЛІСТИКА Й ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ ПОЛІ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНСЬКИХ
ФІЛОЛОГІВ

Анотація   PDF
Любов Мацько
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СТВЕРДЖУВАЛЬНІ ТА ВКАЗІВНІ ЧАСТКИ
У БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ

Анотація   PDF
Наталія Глібчук
 
№ 48 (2009): Випуск 48

СТЕРЕОТИП ПОЛЯКА
У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Анотація   PDF
Алла Кравчук
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

СТАРОЛЬВІВСЬКА БЕЛЕТРИСТИКА ЮРІЯ ВИННИЧУКА: АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ МОВНОГО ІСТОРИЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “АПТЕКАР”)

Анотація   PDF
Іван Ціхоцький, Ілона Боросовська
 
№ 57 (2012): Випуск 57

СТАРОЛЬВІВСЬКА УРБАНІСТИКА МАРЕКА КРАЄВСЬКОГО
(ЛІНГВІСТИЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ)

Анотація   PDF
Іван Ціхоцький
 
№ 52 (2011): Випуск 52

СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВАТНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
ПАРАМЕТРИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДОВЖИНОЮ СЛОВА

Анотація   PDF
Ольга Гуменчик
 
№ 57 (2012): Випуск 57

СТАТИСТИКА ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ НА -ЕЦЬ, -ИЦЯ

Анотація   PDF   PDF
Наталія Михайличенко
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

СТАТУС КАТЕГОРІЇ РОЗШИРЕНИХ ДІЄСЛІВНИХ ОСНОВ
АРАБСЬКОЇ МОВИ ЯК ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО
ВИВЧЕННЯ

Анотація   PDF
Лідія Луцан
 
№ 54 (2011): Випуск 54

СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СКЛАД ТА АРЕАЛ
АРАБСЬКОГО АНТРОПОНІМІКОНУ

Анотація   PDF
Ксенія Бурик
 
№ 58 (2013): Випуск 58: Франкознавство

СТАНОВЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ
НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
(ВІД ІВАНА ФРАНКА ДО МИХАЙЛА РУДНИЦЬКОГО)

Анотація   PDF
Оксана Дзера
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ЗБІРНИКА “КУЛЬТУРА СЛОВА”

Анотація   PDF
Ганна Волошина
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СУСПІЛЬНИЙ СТАТУС РУСЬКОЇ (ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ)
МОВИ В ДОБУ ВІДРОДЖЕННЯ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХIV – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVI СТОЛІТТЯ)

Анотація   PDF
Ірина Фаріон
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СУЧАСНА ЗОРОВА ПОЕЗІЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНА
МОДИФІКАЦІЯ ДОБИ БАРОКО
(на матеріалі поезій Івана Іова)

Анотація   PDF
Уляна Коржик
 
№ 50 (2010): Випуск 50

СУЧАСНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ АСПЕКТІ

Анотація   PDF
Ольга Кровицька
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

СУЧАСНА ОРОНІМІЯ НАДДНІСТРЯНСЬКОГО СЕЛА
СТРИГАНЦІ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

Анотація   PDF
Любов Осташ
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2

СУЧАСНІ СЛОВАЦЬКІ РЕКЛАМНІ ТЕКСТИ:
ДО ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВИ

Анотація   PDF
Лідія Чернюх
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

СУЧАСНІ ПРІЗВИЩА ВОЛИНІ,
ПОХІДНІ ВІД НАЗВ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ

Анотація   PDF
Лариса Лісова
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація   PDF
Людмила Смовженко
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СУПЕРЕЧНОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
В КУЛЬТУРІ ПОСТМОДЕРНУ

Анотація   PDF
Яніна Кулінська
 
№ 72 (2020): Українське мовознавство

СХІДНЕ ПОЛІССЯ: МІКРОТОПОНІМІЯ В КОНТЕКСТІ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація   PDF
Зоряна Купчинська
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

СХОДОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Подробиці   PDF
Юрій Кочубей
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ В ОДЕСЬКОМУ
ФІЛІАЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Подробиці   PDF
Олексій Волович
 
151 - 175 з 1215 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>