№ 60 (2014)

Випуск 60. Частина 1

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

Зміст

НА ПЕРЕХРЕСТІ КУЛЬТУР

Микола Ільницький
PDF
Михайло Гнатюк
PDF
Галина Корбич
PDF
Людмила Шевченко-Савчинська
PDF
Марія Брацка
PDF
Галина Випасняк
PDF
Роман Голик
PDF
Ірина Пупурс
PDF
Галина Останіна
PDF
Тетяна Бикова
PDF
Людмила Солодар
PDF
Василь Будний
PDF
Марта Госовська
PDF
Олеся Зварич
PDF
Андрій Дрозда
PDF
Олена Кицан
PDF
Олена Ткачук
PDF
Анжела Мельнікова
PDF
Марія Шимчищин
PDF
Христина Павлюк
PDF
Ганна Улюба
PDF

ЖАНРИ, СТИЛІ І МИСТЕЦТВА: ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ І СИНТЕЗ

Світлана Маценка
PDF
Ірина Бестюк
PDF
Уляна Коржик
PDF
Юлія Починок
PDF
Анатолій Гуляк
PDF
Наталія Мочернюк
PDF
Наталія Линник
PDF
В’ячеслав Левицький
PDF
Мар’яна Комариця
PDF
Роман Козлов
PDF
Софія Демьянова
PDF
Галина Яструбецька
PDF
Яніна Кулінська
PDF
Ірина Зорницька
PDF
Олена Романенко
PDF
Наталія Кузьма
PDF
Оксана Борис
PDF
Ірина Дробіт
PDF
Євгенія Нестерович
PDF
Уляна Витичак
PDF
Ігор Набитович
PDF