№ 57 (2012)

Випуск 57

Опубліковано дослідження, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства. У працях авторів висвітлено теоретичні питання української мови на рівні фонетики, лексикології, семантики, словотвору та граматики, питання методики вивчення української мови, репрезентовано основні тенденції розвитку мови останніх десятиліть.

Зміст

ГРАМАТИКА

Зеновій Терлак
PDF
Любослава Асіїв
PDF
Наталія Глібчук
PDF
Уляна Добосевич
PDF
Галина Кутня
PDF
Олена Труш
PDF
Богдан Ґрещук
PDF
Надія Дзеньдзюра
PDF

ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ЛЕКСИКОГРАФІЯ І ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Іван Ціхоцький
PDF
Соломія Бук
PDF
Ірина Кочан
PDF
Анжела Куза
PDF
Оксана Левчук
PDF
Наталія Лещенко
PDF
Христина Щепанська
PDF
Мирослава Баліцька
PDF

ОНОМАСТИКА

Зоряна Купчинська
PDF
Галина Тимошик
PDF
Олеся Cколоздра-Шепітко
PDF
Наталія Михайличенко
Анна Івасенко
PDF

ТЕРМІНОЛОГІЯ

Оксана Андрусишин
PDF
Ганна Улюба
PDF

ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Ірина Фаріон
Тетяна Висоцька
Костянтин Іваночко
Оксана Костів
PDF
Ірина Процик
PDF
Любов Осташ
PDF
Христина Макович
PDF
Наталія Хібеба
PDF
Ірина Романина
PDF
Богдан Сокіл
PDF
Наталія Герасим
PDF
Олена Слободзяник
PDF

ІЗ СКАРБНИЦІ ПАМ’ЯТІ

Ніна Захлюпана
PDF