Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

СЛОВОТВІРНЕ ГНІЗДО:
ПРОБЛЕМА МНОЖИННОЇ МОТИВАЦІЇ

Анотація   PDF
Тетяна Ястремська
 
№ 57 (2012): Випуск 57

СЛОВОТВІРНО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПРІЗВИЩЕВИХ НАЗВ
УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ XVI СТ.
(на матеріалах королівщин Руської землі)

Анотація   PDF
Анна Івасенко
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

СЛОВОТВОРЧА ЗДАТНІСТЬ ФОРМ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ДІЄСЛІВНІ СЛОВОТВІРНІ ТИПИ)

Анотація   PDF
Ірина Кузьма
 
№ 48 (2009): Випуск 48

Словацька КАЗКА
І казкарі ПІСЛЯ 1998 р

Анотація   PDF
Зузана Станіславова
 
№ 48 (2009): Випуск 48

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕМАТИКА
У ФРАЗЕОЛОГІЇ ВЕРХНЬОЛУЖИЦЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Олександр Моторний
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СІТУАЦЫЯ КУЛЬТУРНАГА ПАМЕЖЖА
Ў ТВОРАХ ВАЦЛАВА ЛАСТОЎСКАГА

Анотація   PDF
Анжела Мельнікова
 
№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

СЕРЕДНЬОВІЧНІ УКРАЇНСЬКІ
ЧЕРНЕЧІ ПАМ’ЯТКИ БАТЬКІВЩИНИ ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Роман Берест
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЧЕНЮЙ ТА ЇХ МІСЦЕ У
ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Наталія Кулигіна
 
№ 54 (2011): Випуск 54

СЕМАНТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО
ЗМІСТУ ЯК ПРИКЛАД ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
В СУЧАСНІЙ ЯПОНСЬКІЙ МОВІ

Анотація   PDF
Ірина Рябоволенко
 
№ 52 (2011): Випуск 52

СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛОКАТИВІВ
З АТРИБУТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ

Анотація   PDF
Ярослава Свентух
 
№ 59 (2013): Випуск 59

СЕМАНТИКА, СЛОВОТВІР І ЕТИМОЛОГІЯ
ОРОНІМІВ ІРАНУ

Анотація   PDF
Катерина Криконюк
 
№ 48 (2009): Випуск 48

СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ КОЛЬОРУ
В УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ-СИМВОЛІСТІВ

Анотація   PDF
Райна Камбрерова
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

СЕМАНТИКА ПРОСТОРУ
В ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

Анотація   PDF
Олександр Кирильчук
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА КАТЕГОРІЯ ВАЛЕНТНОСТІ В
КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ПРЕДИКАТІВ

Анотація   PDF
Галина Кутня
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2

СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ ОПИС КОНЦЕПТІВ
“ПОСМІШКА / СМІХ” В РОСІЙСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Анотація   PDF
Людмила Дмитрієва
 
№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

СТРИЙЩИНА У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Галина Магас
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина ІI

СТРУКТУРНІ ТИПИ МІКРОТОПОНІМІВ РАДЕХІВЩИНИ
(ОДНОСЛІВНІ НАЗВИ)

Анотація   PDF
Юрій Осінчук
 
№ 71 (2019): Українське мовознавство. Частина І

СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТОПОНІМІВ
СІЛ ЛЮБИНІ, ВОЛЯ-ЛЮБИНСЬКА, САРНИ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація   PDF
Наталія Глібчук
 
№ 57 (2012): Випуск 57

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА
НАДДНІСТРЯНСЬКИХ ТЕКСТІВ ПРО ЗЦІЛЕННЯ

Анотація   PDF
Ірина Романина
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА “ВІДОБРАЖЕНИХ”
АНТОНІМІВ СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗД ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Анотація   PDF
Надія Дзеньдзюра
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ
ВІДНОШЕНЬ

Анотація   PDF
Людмила Кобилецька
 
№ 55 (2011): Випуск 55: Франкознавство

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНИХ
РЕЧЕНЬ У СТАТТІ ІВАНА ФРАНКА “ТЕМНЕ ЦАРСТВО”

Анотація   PDF
Олена Труш
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКИХ
ІЄРОГЛІФІВ З КЛЮЧОВОЮ ГРАМЕМОЮ “ЖІНКА”

Анотація   PDF
Марина ШУТЬ
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

СТРАХ ТА ВІДЧУЖЕННЯ ЯК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
У ПРОЗІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ
(Василь Стефаник і Антон Чехов)

Анотація   PDF
Наталія Ботнаренко
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ СИНТАКСИСУ
ЯПОНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Костянтин Комісаров
 
126 - 150 з 1215 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>