№ 46 (2009)

Випуск 46

Статті збірника містять дослідження актуальних питань соціолінгвістичної ситуації в умовах пострадянської мовної дійсності. Простежено семантичні зрушення в лексичній системі української мови на зламі століть.

Зміст

ГРАМАТИКА

Ірина Кузьма
PDF
Галина Кутня
PDF
Оксана Мартиняк
PDF
Надія Дзеньдзюра
PDF
Оксана Горда
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

ВНЕСОК У ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


Сербенська О. Мовний світ Івана Франка: Статті, роздуми, матеріали.
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. 372 с.


Ольга Кровицька
PDF

НЕЗВИЧНИЙ ОБ’ЄКТ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Ставицька Леся. Українська мова без табу. Словник нецензурної
лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми.
К.: Критика, 2008. 454 с.

Зеновій Терлак
PDF

МАТЕРІАЛИ

Лідія Сваричевська
PDF

ІСТОРІЯ МОВИ

Ірина Фаріон
PDF
Людмила Васильєва
PDF
Богдан Сокіл
PDF
Тетяна Висоцька
PDF
Галина Тимошик
PDF

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ОНОМАСТИКА

Зоряна Купчинська
PDF
Любослава Асіїв
PDF
Наталія Глібчук
PDF
Оксана Костів
PDF
Наталія Хібеба
PDF
Руслана Зінчук
PDF
Валентина Ґрещук
PDF
Олеся Сколоздра
PDF
Інна Царалунга
PDF
Інна Волянюк
PDF
Оксана Гулик
PDF
Сергій Яценко
PDF

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Галина Мацюк
PDF
Анатолій Загнітко
PDF
Лариса Масенко
PDF
Анна Середницька
PDF
Алла Кравчук
PDF
Надія Бабич
PDF
Марія Брус
PDF
Марія Гринишин
PDF
Олена Боровицька
PDF
Анастасія Мамалига
PDF
Лідія Сваричевська
PDF
Олексій Зарецький
PDF
Оксана Ясіновська
PDF
Олена Переломова
PDF
Олена Шевчук
PDF
Катерина Коротич
PDF
Роман Трифонов
PDF
Леся Клепуц
PDF
Володимир Глущенко
PDF
Леся Жук
PDF
Валентина Чухно
PDF
Ганна Волошина
PDF
Тетяна Сукаленко
PDF
Оксана Галай
PDF
Любов Карпець
PDF
Ольга Барабаш-Ревак
PDF
Марія Марусяк
PDF
Галина Біловус
PDF

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Ярослав Яремко
PDF
Данута Мазурик
PDF
Наталія Пілецька
PDF
Оксана Тесля
PDF
Оксана Левчук
PDF
Оксана Новоставська
PDF
Олена Куць
PDF

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Ірина Кочан
PDF
Іван Ціхоцький
PDF
Олена Труш
PDF

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Ірина Ощипко
PDF
Марія Білоус
PDF