№ 60 (2014)

Випуск 60. Частина 2

У збірнику опубліковано наукові статті, написані на основі доповідей, виголошених на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Література на пограниччі: амбівалентність, гібридність, долання кордонів». Окрім українських учених, у конференції взяли участь також науковці з інших країн. Статті висвітлюють теоретико-літературні аспекти пограниччя, його різновиди та способи вияву в художніх творах. Зокрема, увагу зосереджено на проблемах міжкультурного пограниччя і національної ідентичності, постколоніального відчитування текстів, функціонування лімінальних топосів у літературі, деконструювання традиційної поетики, а також на специфіці діалогу між різними жанрами і стилями в мистецтві. Для науковців, педагогів та студентів.

Зміст

ДІАЛОГІЧНА УЯВА І ТРАДИЦІЯ

Марія Зубрицька
PDF
Тарас Лучук
PDF
Іво Поспісіль
PDF
Олена Галета
PDF
Ольга Бігун
PDF
Галина Левченко
PDF
Інна Семеренко
PDF
Катерина Степанець
PDF
Оксана Загороднюк
PDF
Тетяна Вірченко
PDF
Оксана Яворська
PDF
Катерина Козлова
PDF
Оксана Левицька
PDF
Вікторія Тростогон
PDF
Ірина Сатиго
PDF
Ольга Кравчук
PDF
Ярема Кравець
PDF
Олеся Вербич
PDF

ПОЕТИКА ПОГРАНИЧЧЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Євген Пащенко
PDF
Наталія Ботнаренко
PDF
Олександр Кирильчук
PDF
Мирослава Крупка
PDF
Алла Швець
PDF
Роксолана Жаркова
PDF
Антон Божук
PDF
Аліса Меншій
PDF
Максим Нестелєєв
PDF
Тетяна Сушкевич
PDF
Наталія Лебединцева
PDF
Катерина Воїнська
PDF
Христина Волощак
PDF
Наталія Косинська
PDF
Олена Юферева
PDF
Юлія Бродюк
PDF
Мар’яна Гірняк
PDF
Марія Котик-Чубинська
PDF
Богдан Пастух
PDF