№ 68 (2018)

ВИПУСК 68 Українське мовознавство

У наукових статтях розглянуто проблеми  сучасної дериватології,  фонетики та фонології української мови, питання граматики крізь призму сучасної лінгвістичної парадигми, з’ясовано актуальні завдання сучасної української лексикології та лексикографії, традиції і перспективи сучасного термінознавства, історії мови, ідеї, теорії та школи українського мовознавства,. традиційні і нові підходи до вивчення ономастики, питання синхронної та діахронної діалектології, сучасні проблеми соціо-, етно-, психолінгвістики, лінгвокультурології.

Зміст

ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ТЕРМІНОЗНАВСТВА

Ірина Кочан
PDF
Зеновій Терлак
PDF
Наталія Михайличенко
PDF
Іванна Фецко
PDF
Іван Ціхоцький, Ілона Боросовська
PDF
Роксана Білоусова
PDF

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

Наталія Глібчук
PDF
Ірина Кузьма
PDF
Галина Кутня
PDF
Olena Trush
PDF

ІСТОРІЯ МОВИ

Інна Царалунга
PDF
Тетяна Висоцька
PDF
Олена Слободзяник
PDF
Тарас Шмігер
PDF
Галина Тимошик
PDF

ОНОМАСТИЧНІ СТУДІЇ

Зоряна Купчинська
PDF
Віра Котович
PDF
Любов Осташ, Роман Осташ
PDF
Наталія Сокіл-Клепар
Оксана Мосур
PDF

ПРОБЛЕМИ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Любослава Асіїв
PDF
Оксана Костів
PDF
Наталія Хібеба
PDF
Тетяна Черненко

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІ-, ЕТНО-, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

Ольга Барабаш-Ревак
PDF
Марія Заоборна
PDF
Оксана Левчук
Ірина Процик
PDF
Дарина Якимович
PDF
Марія Сціра
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Уляна Добосевич
PDF
Лариса Кислюк
PDF
Володимир Пілецький
PDF
Данута Мазурик
PDF