№ 56 (2012)

Випуск 56. Частина 1

У збірнику вміщено дослідження, які охоплюють широкий спектр мовознавчих проблем, що стосуються граматики, фразеології, ономастики, етимології, діалектології, культури мови, соціолінгвістики, культурології, перекладу, історії слов’янських мов та історії мовознавства. Розглянуто інноваційні процеси у сфері лексики і термінології слов’янських мов наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, актуальні питання міжмовних контактів. Значну увагу приділено вирішенню проблем історії слов’янських літератур та літературознавчої компаративістики.

Зміст

ЛЕКСИКА І ТЕРМІНОЛОГІЯ

Ольга Сорока
PDF
Ольга Ткачук
PDF
Олена Катачина
PDF
Валентина Федонюк
PDF
Василь Вакуленко
PDF

ГРАМАТИКА, ДІАЛЕКТОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ МОВИ

Ольга Гайсенюк
PDF
Валентина Лєснова
PDF
Інна Стрілець
PDF
Ірина Шевчик
PDF
Михайло Новосад
PDF
Наталія Кудіна
PDF
Моніка Крислова
PDF
Христина Макович
PDF
Оксана Давидяк
PDF
Ірина Ходикіна
PDF
Іванна Окогріб
PDF
Аліна Тимошенко
PDF
Оксана Огорілко
PDF

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Юлія Сагата
PDF
Христина Ніколайчук
PDF
Василь Денисюк
PDF
Наталія Хороз
PDF
Оксана Лозинська
PDF
Олександр Моторний
PDF
Віра Дерев'янко
PDF
Людмила Кобилецька
PDF
Дарія Гамулець
PDF

ОНОМАСТИКА ТА ЕТИМОЛОГІЯ

Святослав Вербич
PDF
Ірина Єфименко
PDF
Олександр Іліаді
PDF
Олександр Іваненко
PDF
Аґнєшка Колодзєй
PDF
Зоряна Купчинська
PDF
Оксана Василик
PDF
Наталія Бицко
PDF
Любов Осташ
PDF
Наталія Колесник
PDF
Ірена Митник
PDF
Лариса Лісова
PDF
Людмила Кравченко
PDF
Валерія Даніліна
PDF
Марія Наливайко
PDF
Ярослав Редьква
PDF
Тамара Марченко
PDF