Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 63 (2016): Випуск 63

ЗАПОЗИЧЕННЯ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКИХ
ПАМ’ЯТКАХ XVI–XVII ст.

Анотація   PDF
Тетяна Висоцька
 
№ 59 (2013): Випуск 59

ЗАПОЗИЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОГО ТА ГЕРМАНСЬКОГО
ПОХОДЖЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТОПОНІМІЇ

Анотація   PDF
Олена Фаль
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНОГО
КОМПОНЕНТУ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Оксана Асадчих
 
№ 53 (2011): Випуск 53: Сходознавство

ЗОРОАСТРIЙСЬКИЙ РУКОПИС В КОЛЕКЦIΪ ІНСТИТУТУ
СХІДНИХ РУКОПИСІВ РАН
(загальна характеристика збірника та його структура) 

Анотація   PDF
Алій Колесников
 
№ 53 (2011): Випуск 53: Сходознавство

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ:
АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ І ПРОБЛЕМА
ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
З ІЗРАЇЛЕМ ТА ПАЛЕСТИНОЮ

Анотація   PDF
Олег Костюк
 
№ 48 (2009): Випуск 48

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХОРВАТСКИЕ ГЛАГОЛИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ
НЕЛИТУРГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ СОБРАНИЯ ОР РНБ 1

Анотація   PDF
Светлана Вялова
 
№ 50 (2010): Випуск 50

СИСТЕМА РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У
СФЕРІ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація   PDF
Оксана Кучерява
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР МОРФЕМНО-СЛОВОТВІРНИХ ОЗНАК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ, ВЖИВАНОЇ В ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ ОФІЦІЙНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація   PDF
Ірина Марко, Людмила Ткач
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СИТУАЦІЯ ПОГРАНИЧЧЯ:
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ І ДРАМИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ

Анотація   PDF
Микола Ільницький
 
№ 50 (2010): Випуск 50

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В
ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

Анотація   PDF
Леся Малевич
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У МАЛІЙ ПРОЗІ
МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО

Анотація   PDF
Наталія Линник
 
№ 48 (2009): Випуск 48

СИНТАКСИЧНЕ КЕРУВАННЯ
В ЧЕСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
(зіставний аспект)

Анотація   PDF
Іван Тепляков
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЧЕСЬКІЙ
ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Наталія Пілецька
 
№ 72 (2020): Українське мовознавство

СИНОНІМНІ ВІДНОШЕННЯ
У МУЗЕЙНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ

Анотація   PDF
Іванна Фецко
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗООНІМА КІНЬ
(на матеріалі українських народних паремій, загадок
та фразеологічних одиниць)

Анотація   PDF
Оксана Левчук
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СИМВОЛІКА КЕРАМІЧНОГО ВИРОБУ
В АСПЕКТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ
(на матеріалі сучасної української поезії)

Анотація   PDF
Анатолій Гуляк
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СВОЄРІДНІСТЬ МІЖМИСТЕЦЬКОГО ДІАЛОГУ
20−30 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
(література та образотворче мистецтво)

Анотація   PDF
Наталія Мочернюк
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

СЛІД ТУНҐУСІВ, МАНЬЧЖУРІВ І МОНҐОЛІВ
У ТОПОНІМІЇ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Костянтин Тищенко
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

СЛОВ’ЯНСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ. ДЕМОНОЛОГІЯ. IV
(ПСЛ. *KUKUMORA* KYKYMORA)

Анотація   PDF
Олександр Іваненко
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина ІI

СЛОВ’ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ІМЕНА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Анотація   PDF
Любов Осташ
 
№ 50 (2010): Випуск 50

СЛОВНИК КОНЦЕПТІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК КЛЮЧОВА
ПРОБЛЕМА НАВЧАЛЬНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Анотація   PDF
Анастасія Надолинська
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

СЛОВАЦЬКІ ІМЕННИКИ PLURALIA TANTUM НА ФОНІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Іванна Окогріб
 
№ 48 (2009): Випуск 48

СЛОВАЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ
НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Анотація   PDF
Ярослав Джоганик
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

СЛОВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ І ДИНАМІКИ

Анотація   PDF
Уляна Добосевич
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

СЛОВОТВІРНА МОРФОНОЛОГІЯ ІНШОМОВНИХ
ДЕСУБСТАНТИВІВ ІЗ СУФІКСОМ -Н- ТА ЙОГО ПОХІДНИМИ

Анотація   PDF
Галина Зюзькіна
 
101 - 125 з 1215 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>