Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

ВІЗАНТІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВЯТОСТІ
У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Анотація   PDF
Ольга Бігун
 
№ 62 (2015): Випуск 62: Франкознавство

ВІД «МОЛОДОЇ УКРАЇНИ» ДО «РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ»: ІВАН ФРАНКО ТА МИХАЙЛО ЛОЗИНСЬКИЙ НА ТВОРЧИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ

Анотація   PDF
Наталя Тихоліз
 
№ 59 (2013): Випуск 59

ВІДРОДЖЕННЯ КЕЛЬТО-СЛОВ’ЯНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ОЛЕКСІЯ ШАХМАТОВА: НОВІ ФАКТИ МОВИ Й ІСТОРІЇ

Анотація   PDF
Костянтин Тищенко, Геннадій Казакевич
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

ВІДСУБ’ЄКТНІ ЗВОРОТНІ ДІЄСЛОВА ДЕСТРУКТИВНОЇ СЕМАНТИКИ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVII СТ.

Анотація   PDF
Ольга Заневич
 
№ 46 (2009): Випуск 46

ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИК
ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Лариса Масенко
 
№ 55 (2011): Випуск 55: Франкознавство

ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РІДНОГО КРАЮ У ХУДОЖНІХ
ОБРАЗАХ КОЛОМИЙОК
(на матеріалі записів Івана Франка)

Анотація   PDF
Ольга Ковальчук
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ ЯК ВТОРИННІ ПРЕДИКАТИ ПРОЦЕСУ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ, СЛОВОТВІРНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація   PDF
Галина Кутня
 
№ 71 (2019): Українське мовознавство. Частина ІІ

ВІДАПЕЛЯТИВНІ ДРИМОНІМИ
ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ

Анотація   PDF
Оксана Василик
 
№ 52 (2011): Випуск 52

ВІДНОШЕННЯ ПРИЧИННОСТІ
В РОСІЙСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СКЛАДЕНИХ РЕЧЕННЯХ

Анотація   PDF
Олександра Кравуцька
 
№ 54 (2011): Випуск 54

ВІДОБРАЖЕННЯ КАНСАЙСЬКОГО ДІАЛЕКТУ У РОМАНІ
НАКАҐАМІ КЕНДЖІ “БАЛЬЗАМІН”

Анотація   PDF
Ірина Батюк
 
№ 72 (2020): Українське мовознавство

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ВИГУКІВ ТА ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ
У ПЛОЩИНІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОМОНІМІЇ

Анотація   PDF
Наталія Глібчук
 
№ 63 (2016): Випуск 63

ВЕСІЛЬНІ АГЕНТИВИ В БОЙКІВСЬКИХ ГОВІРКАХ: НАЗВИ
ЧОЛОВІКІВ

Анотація   PDF
Наталія Хібеба
 
№ 58 (2013): Випуск 58: Франкознавство

ВЕСНЯНА КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ
У РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Святослав Пилипчук
 
№ 52 (2011): Випуск 52

ВАРІАТИВНІСТЬ МОРФОНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ІМЕННОЇ СЛОВОЗМІНИ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI–XVIII CТ.

Анотація   PDF
Наталя Русаченко
 
№ 46 (2009): Випуск 46

ВНЕСОК У ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ


Сербенська О. Мовний світ Івана Франка: Статті, роздуми, матеріали.
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. 372 с.


Подробиці   PDF
Ольга Кровицька
 
№ 50 (2010): Випуск 50

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В МОВНУ ПІДГОТОВКУ
ВЧИТЕЛІВ -СЛОВЕСНИКІВ

Анотація   PDF
Любов Пашко
 
№ 53 (2011): Випуск 53: Сходознавство

ВПЛИВ СХІДНИХ РЕЛІГІЙ НА ШОТОКАН КАРАТЕ-ДО
ЯК ВИД ЯПОНСЬКОГО БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА

Анотація   PDF
Юрій Яремчук
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

ВПЛИВ ОБРАЗНОЇ МОТИВАЦІЇ НА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДІМЕННИКОВИХ ПРИКМЕТНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Тетяна Гуцуляк
 
№ 71 (2019): Українське мовознавство. Частина І

ЛИЦАР ОНОМАСТИКИ 

Анотація   PDF
Любов Осташ
 
№ 62 (2015): Випуск 62: Франкознавство

ЛЮБОВНІ ЕПІСТОЛИ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація   PDF
Ірина Горошко
 
№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

ЛІРИЧНА СКЛАДОВА ПОЕЗІЇ
ІВАНА ФРАНКА. ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ
ТА ДУХОВНИЙ ВИМІРИ

Анотація   PDF
Григорій Штонь
 
№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

ЛІРИЧНІ ПЕРЛИНИ ІВАНА ФРАНКА У СПРИЙНЯТТІ
РОСІЙСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ ЧИТАЧІВ

Анотація   PDF
Олександра Біленька-Свистович
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ І ТВОРЧІСТЬ ГЕНРІХА ГЕЙНЕ:
АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Анотація   PDF
Галина Левченко
 
№ 50 (2010): Випуск 50

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ОНОМАСТИКА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Анотація   PDF
Олеся Сколоздра
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ПОРТРЕТ:
МЕТАМОРФОЗИ ЖАНРУ В МАЙСТЕРНІ МИКОЛИ ЄВШАНА

Анотація   PDF
Оксана Борис
 
226 - 250 з 1215 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>