Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 54 (2011): Випуск 54

СКЛАД ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “ЕМОЦІЇ ЛЮДИНИ”
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ ПЕРСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Анотація   PDF
Марина Охріменко
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ З’ЯСУВАЛЬНИМИ
В НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Олена Труш
 
№ 54 (2011): Випуск 54

СКЛАДНОСТI РОЗУМIННЯ ТА ОПАНУВАННЯ СКЛАДIВ
У КИТАЙСЬКIЙ МОВI

Анотація   PDF
Марія Ястреблянська
 
№ 52 (2011): Випуск 52

СКЛАДНОПІДРЯДНІ ЧАСОВІ РЕЧЕННЯ
ЗІ СПОЛУЧНИКОМ ЯК (ЯКО)
В АКТОВИХ ПАМ’ЯТКАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Анотація   PDF
Марія Сулима
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

СКЛАДОВІ ЯПОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МЕНТАЛІТЕТУ (історія досліджень)

Анотація   PDF
Оксана Кобелянська
 
№ 62 (2015): Випуск 62: Франкознавство

СПІВАНКИ-ХРОНІКИ ПРО ЛУК’ЯНА КОБИЛИЦЮ
У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Анотація   PDF
Оксана Чікало
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ
ВЗАЄМИН НА ПОГРАНИЧЧІ У ПОВІСТІ
ЛУКАША САТУРЧАКА «ҐАЛІЦІЯ»

Анотація   PDF
Галина Випасняк
 
№ 71 (2019): Українське мовознавство. Частина ІІ

СПЕЦИФІКА СІЛЬСЬКОГО ІМЕННИКА
ПІВДНЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
(НА МАТЕРІАЛІ “СПОВІДНОЇ КНИГИ ПРИХОЖАН
ІОВСЬКОГО ХРАМУ СЕЛА БОРИСКОВИЧІ 1929 РОКУ”)

Анотація   PDF
Лариса Садова
 
№ 71 (2019): Українське мовознавство. Частина ІІ

СПЕЦИФІКА ІМЕНУВАНЬ ОБ’ЄКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ
ПОСЛУГ ТА АПТЕК
(на прикладі назв Києва та Київської області)

Анотація   PDF
Олена Сидоренко
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

СПЕЦИФІКА ТВОРЕННЯ ОНІМНОГО ПРОСТОРУ
ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ДЛЯ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ-КАЗКИ ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА
“НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ В ЛІСОВІЙ ШКОЛІ”)

Анотація   PDF
Тамара Марченко
 
№ 54 (2011): Випуск 54

СПЕЦИФІКА ОБРАЗІВ ТВАРИН У ЯПОНСЬКИХ
НАРОДНИХ КАЗКАХ

Анотація   PDF
Альона Іщенко
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СПОРТИВНИЙ ЖАРГОН ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОВИ

Анотація   PDF
Любов Карпець
 
№ 54 (2011): Випуск 54

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ
СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ РОСІЙСЬКОГО
ТА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ ОРХАНА
ПАМУКА “СНІГ”

Анотація   PDF
Євгенія Олєнікова
 
№ 64 (2017): Українське мовознавство. Частина І

СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIIІ СТ.
СПРОБА ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ.2

Анотація   PDF
Ганна Дидик-Меуш
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СОЦІАЛЬНІ СИМВОЛИ В ПОВІСТІ ІВАНА ФРАНКА
“ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ”

Анотація   PDF
Лідія Сваричевська
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА НЕОДНОРІДНІСТЬ
ПОЛЬСЬКИХ АДРЕСАТИВНИХ ЗВОРОТІВ
(НА ТЛІ УКРАЇНСЬКИХ)

Анотація   PDF
Алла Кравчук
 
№ 72 (2020): Українське мовознавство

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСАЛМА 131

Анотація   PDF
Галина Теслюк
 
№ 46 (2009): Випуск 46

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО МОВИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ


Анотація   PDF
Галина Мацюк
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

СОЦІОТОПОГРАФІЯ ПРИМІСЬКИХ СЕЛИЩ
ОДЕСЬКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ
ХІХ СТОЛІТТЯ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Анотація   PDF
Ігор Гулянович
 
№ 71 (2019): Українське мовознавство. Частина ІІ

СОМАТИЗМИ В АНТРОПОНІМНІЙ ЛЕКСИЦІ.
АРХЕТИПИ З КОРЕНЕМ *Nog-/*-nogъ

Анотація   PDF
Віктор Шульгач
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

СОМАТИЧНИЙ СЕГМЕНТ ЯПОНСЬКОЇ
МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
(концептосфери лексем 腕 ude, 手 te – рука та 足– ashi нога)


Анотація   PDF
Олена Горошкевич
 
№ 48 (2009): Випуск 48

Сучасній словацькій ДРАМА В МЕДІА
(ЯНА Боднарова, КАРОЛ ГОРАК)

Анотація   PDF
Адела Мітрова
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

БРИТАНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЧНА
МЕТАЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ:
ГІБРИДИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ
В МЕЖАХ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ПАРАДИГМИ

Анотація   PDF
Ірина Дробіт
 
№ 52 (2011): Випуск 52

БІБЛІЄАНТРОПОНІМИ АВРААМ – САРА, ЙОСИП – МАРІЯ:
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ В КООРДИНАТАХ
УКРАЇНСЬКОГО МОВНОКУЛЬТУРНОГО ВИМІРУ

Анотація   PDF
Галина Тимошик
 
№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

БІБЛІОГРАФІЯ ЗАРУБІЖНОГО ФРАНКОЗНАВСТВА:
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ОПРАЦЮВАННЯ

Анотація   PDF
Лариса Каневська
 
176 - 200 з 1215 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>