Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 58 (2013): Випуск 58: Франкознавство

РЕЦЕПЦІЯ ОБРАЗУ ІВАНА ФРАНКА В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ
АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація   PDF
Віталій Назарець
 
№ 48 (2009): Випуск 48

РАННІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ:
ПОЛЬСЬКА РЕЦЕПЦІЯ

Анотація   PDF
Микола Ільницький
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 2

РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКИЙ ПОСТМОДЕРНІЗМ:
«ГОМЕРОКЕНТРОН» ЄВДОКІЇ АВҐУСТИ

Анотація   PDF
Тарас Лучук
 
№ 50 (2010): Випуск 50

РОБОТА НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ НА УРОКАХ
МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Анотація   PDF
Лариса Алєксєєва
 
№ 51 (2010): Випуск 51: Франкознавство

РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА
В РОЗБУДОВІ НАУКОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Олена Труш
 
№ 50 (2010): Випуск 50

РОЛЬ УРОКІВ ФОНЕТИКИ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ
УЧНІВ

Анотація   PDF
Любослава Асіїв
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

РОЛЬ КОРПУСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИВЧЕННІ ПОЛЬСЬКОЇ
ТЕМПОРАЛЬНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Анотація   PDF
Христина Ніколайчук
 
№ 48 (2009): Випуск 48

РОМАН “ХОЗАРСЬКИЙ СЛОВНИК”
У КОНТЕКСТІ ЖАНРОВИХ ПОШУКІВ М. ПАВИЧА

Анотація   PDF
Зоряна Гук
 
№ 48 (2009): Випуск 48

РОМАНТИЧНА СМЕРТЬ ГЕТЬМАНА
В ТРАГЕДІЇ Й. В. ФРІЧА “ІВАН МАЗЕПА”

Анотація   PDF
Григорій Мовчанюк
 
№ 58 (2013): Випуск 58: Франкознавство

ЯКІВ ГОЛОВАЦЬКИЙ ТА ЙОГО УЧАСТЬ
У «РУСАЛЦІ ДНІСТРОВІЙ»
(КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВОГО БАЧЕННЯ ІВАНА ФРАНКА)

Анотація   PDF
Мирослава Циганик
 
№ 54 (2011): Випуск 54

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЯПОНІСТІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація   PDF
Анастасія Присяжнюк
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

ЖИВЕ СЛОВО ПРО ДЕРЕВ’ЯНУ МОВУ

 

Анотація   PDF
Володимир Пілецький
 
№ 50 (2010): Випуск 50

ЖІНОЧИЙ ІМЕННИК У МІКРОТОПОНІМІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА
СХІДНИХ РАЙОНІВ ЛЬВІВЩИНИ

Анотація   PDF
Наталія Яніцька
 
№ 60 (2014): Випуск 60. Частина 1

ЖАНРОВІ МОДЕЛІ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
ПОХОДЖЕННЯ, НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ ТА ТИПОЛОГІЯ

Анотація   PDF
Олена Романенко
 
№ 50 (2010): Випуск 50

З ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З УКРАЇНСЬКОГО
ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ ЕКОНОМІСТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ПІВДЕННО-
СХІДНОГО РЕГІОНУ

Анотація   PDF
Людмила Островська
 
№ 48 (2009): Випуск 48

ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ
З “TOWARZYSTWEM LUDOZNAWCZYM”

Анотація   PDF
Роман Кирчів
 
№ 50 (2010): Випуск 50

ЗАСВОЄННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

Анотація   PDF
Оксана Гриджук
 
№ 61 (2014): Випуск 61: Сходознавство

ЗАСТОСУВАННЯ ГРИ СЛІВ
У ЯПОНСЬКОМУ СЛОВОТВОРІ

Анотація   PDF
Тамара Комарницька
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СХІДНОГО ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Анотація   PDF
Олена Мазепова
 
№ 54 (2011): Випуск 54

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСЛІВ’ЇВ У ВИВЧЕННІ КАТЕГОРІЇ
МОДАЛЬНОСТІ ПЕРСЬКОЇ МОВИ

Анотація   PDF
Олена Мазепова
 
№ 50 (2010): Випуск 50

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКА З ДИСЦИПЛІНИ “УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація   PDF
Олена Южакова
 
№ 50 (2010): Випуск 50

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ-ВПРАВИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ДИСКУРСНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація   PDF
Анжела Буднік
 
№ 46 (2009): Випуск 46

ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СЛОВОТВІРНОЇ СИНОНІМІЇ ТА
ВАРІАНТНОСТІ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Анотація   PDF
Ірина Кузьма
 
№ 68 (2018): ВИПУСК 68 Українське мовознавство

ЗАУВАГИ ПРО ВЖИВАННЯ ТЕРМІНІВ-АНГЛІЦИЗМІВ
У МЕДІЙНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Анотація   PDF
Наталія Михайличенко
 
№ 52 (2011): Випуск 52

ЗАЙМЕННИКОВЕ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИХ СИНТАКСЕМ
У СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

Анотація   PDF
Наталія Дзюман
 
76 - 100 з 1215 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>