Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 1

ІМЕНУВАННЯ І СПОСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОЛЬСЬКИХ ШЛЯХТАНОК В ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У XVII-XVIII СТОЛІТТЯХ

Анотація   PDF
Ірена Митник
 
№ 48 (2009): Випуск 48
А. Ф. Гільфердінг. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННІ Лужицьких сербів В РОСІЇ В XIX в.
Анотація   PDF   PDF
Людмила Лаптєва
 
№ 48 (2009): Випуск 48
До нових вимірів у звязку між вербальною креативністю і комунікативною компетенцією дитини
Анотація   PDF
Мартін Клімовіч
 
№ 48 (2009): Випуск 48
Фонологічної системи ДВОХ кодифікації СЛОВАЦЬКОГО МОВИ (Бернолак І ШТУР)
Анотація   PDF
Маріанна Сєдлакова
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПИСЬМОВИЙ І Усний переклад - УКРАЇНСЬКА МОВА І КУЛЬТУРА НА КАФЕДРІ УКРАЇНІСТИКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ прешівська УНІВЕРСИТЕТУ В Пряшеві - ТРАДИЦІЯ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Анотація   PDF
Ярмила Кредатусова
 
№ 48 (2009): Випуск 48
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація   PDF
Ігор Станойоскі
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2
ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В ХУДОЖНІХ ДОБУТКАХ ОКРЕМИХ СУЧАСНИХ каринтійських АВТОРІВ
Анотація   PDF
Яня Волмаєр Лубей
 
№ 70 (2019): Випуск 70
ТЕКСТИ АНГЛОМОВНИХ НОВИН: РУЙНУВАННЯ ЖАНРОВОГО КАНОНУ?

Анотація   PDF
Сергій Потапенко
 
№ 56 (2012): Випуск 56. Частина 2

ІНСТИТУЦІЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ І МЕТРИЧНІ ДОКУМЕНТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Йітка Міхалкова
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство


CХІДНІ ЦЕРКВИ Й ПЕЛАГІАНСТВО У ТОПОНІМІЇ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Костянтин Тищенко
 
№ 46 (2009): Випуск 46


РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗНАННЯ У СВІДОМОСТІ НОСІЯ КУЛЬТУРИ

Анотація   PDF
Оксана Ясіновська
 
№ 46 (2009): Випуск 46


РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗНАННЯ У СВІДОМОСТІ НОСІЯ КУЛЬТУРИ

Анотація   PDF
Лідія Сваричевська
 
№ 50 (2010): Випуск 50


РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В КОНТЕКСТІ
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація   PDF
Марія Пентилюк
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство


ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ
З КРАЇНАМИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

Анотація   PDF
Олеся Ярошко
 
№ 46 (2009): Випуск 46


СЛОВОЗМІНА ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК
ЯК ПРЕДМЕТ ОПИСУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація   PDF
Руслана Зінчук
 
№ 46 (2009): Випуск 46


СТРУКТУРА І ЛЕКСИЧНЕ НАПОВНЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ
ДІЄСЛІВ ХОДИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ ТА
ЖАРГОНІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація   PDF
Анна Середницька
 
№ 46 (2009): Випуск 46


ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ХРОНОТОПНОЇ
ВІДПОВІДНОСТІ СУЧАСНИХ МІСЬКИХ ТОПОНІМІВ

Анотація   PDF
Анастасія Мамалига
 
№ 46 (2009): Випуск 46


ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ЗМІСТ ТОПОНІМІВ У МЕТАМОВНОМУ АСПЕКТІ
(за есеїстикою Юрія Андруховича)

Анотація   PDF
Роман Трифонов
 
№ 46 (2009): Випуск 46


ЛАТИНСЬКІ БІБЛІЄАНТРОПОНІМИ У СТРУКТУРІ НОВОЗАВІТНОГО
ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ НОВОЧАСНИХ ПЕРЕКЛАДІВ
СВЯТОГО ПИСЬМА)

Анотація   PDF
Галина Тимошик
 
№ 46 (2009): Випуск 46


ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ

Анотація   PDF
Олена Боровицька
 
№ 46 (2009): Випуск 46


ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
ОФІЦІЙНОГО ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОГО УРБАНОНІМІКОНУ

Анотація   PDF
Оксана Галай
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство


ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОПОНІМІВ ТА ГІДРОНІМІВ
“КНИГИ КАРТИНИ ЗЕМЛІ” АЛ-ХВАРІЗМІ З РЕАЛЬНИМИ
ГЕОГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ УКРАЇНИ

Анотація   PDF
Віктор Крюков
 
№ 45 (2008): Випуск 45: Сходознавство


ФІЛОСОФСЬКА ЛЕКСИКА АРАБСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ:
СПРОБА УКРАЇНОМОВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Анотація   PDF
Михайло Якубович
 
№ 46 (2009): Випуск 46


ФОНЕТИЧНІ ВАРІАНТИ УКРАЇНСЬКИХ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Анотація   PDF
Оксана Мартиняк
 
№ 48 (2009): Випуск 48


ТРІУМФАЛЬНИЙ АНАБАЗИС
БРАВОГО ВОЯКА ШВЕЙКА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Подробиці   PDF
Роман Лубківський
 
1 - 25 з 1215 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>