№ 75 (2017)

Випуск 75

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.75

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Огляди

V. Dziuba, O. Kuchmenko
PDF
3-13

Біофізика

A. Vodyanitskyi, A. Potrohov, O. Zinkovskyi, M. Prychepa
PDF
14-22

Ботаніка

O. Smagliuk, N. Smoliar, V. Solomakha
PDF
23-34
V. Nachychko, V. Honcharenko
PDF
35-47
G. Angelov, I. Bednarska
48-53
Z. Mamchur, M. Chuba, Yu. Drach
PDF
54-65

Генетика

I. Rokytskyy, S. Kulaha, H. Mutenko, M. Rabyk, B. Ostash
66-74

Екологія

V. Savosko, M. Kvitko
PDF
75-82
L. Vovnianko
PDF
83-89
M. Vinichuk, K. Rosén
PDF
90-98

Зоологія

O. Ivanets
PDF
99-106
S. Filipenko
PDF
107-118

Мікробіологія

S. Tistechok, V. Fedorenko, O. Gromyko
119-126
O. Moroz, S. Hnatush, Ch. Bohoslavets, G. Yavorska, G. Zvir, B. Borsukevych
PDF
127-139
O. Tarabas, S. Hnatush, B. Оstash, G. Мutenko, O. Koshla
PDF
140-145

Фізіологія людини і тварин

R. Ostapiv, Chr. Skyba, V. Manko
PDF
146-150
S. Shkurashivska, H. Ersteniuk
PDF
151-157
M. Khrabko, R. Fedoruk, M. Khrabko
PDF
158-166

Фізіологія рослин

M. Vasilchenko, S. Stepchenkova, O. Avksentіeva
PDF
167-174
I. Derkach, N. Kovalska, Ch. Sembai, N. Kvashchyshyn, N. Romanyuk
PDF
175-183