СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОТОПОНІМІВ
СІЛ ЛЮБИНІ, ВОЛЯ-ЛЮБИНСЬКА, САРНИ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наталія Глібчук

Анотація


Розглянуто специфіку структурної і словотвірної організації мікротопонімікону сіл Любині, Воля-Любинська, Сарни Яворівського району Львівської області. За структурою мікротопоніми поділено на прості, складні, складені та назви у формі прийменникових конструкцій. Окрім онімізації апелятивів, виділено трансонімізацію в межах лексико-семантичного способу. У межах групи мікротопонімів, похідних від власних назв, виокремлено відтопонімні та відантропонімні мікротопоніми.
Ключові слова: мікротопонім, онімізація апелятивів, трансонімізація, лексико-семантичний спосіб словотвору.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2019.71.10307

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.