ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОПОНІМІВ ТА ГІДРОНІМІВ
“КНИГИ КАРТИНИ ЗЕМЛІ” АЛ-ХВАРІЗМІ З РЕАЛЬНИМИ
ГЕОГРАФІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ УКРАЇНИ

Віктор Крюков

Анотація


 


Ідентифіковано з реаліями назви морів, рік, водойм та гірських пасм,
розташованих на території України, що згадані в творі “Книга картини Землі”
арабського математика, астронома й географа першої половини ІХ ст. Абу Джафара
Мухаммада ібн Муса ал-Хварізмі. Автор виявив, що переважна більшість
інформації названого вченого про елементи ландшафту України доби раннього
середньовіччя є переробкою відомостей, запозичених із твору “Географічний
порадник” античного вченого ІІ ст. Клавдія Птоломея. Визначені відмінності
інформації, поданої в “Книзі картини Землі” від тієї, що міститься в
“Географічному пораднику”, пояснюються переосмисленням ал-Хварізмі
повідомлень Клавдія Птолемея відповідно до здобутків арабської географічної
науки ІХ ст. та до сучасної цьому автору дійсності.
Ключові слова: Україна, раннє середньовіччя, орієнталістика, писемне
джерело, писемна традиція, ідентифікація, порівняльний аналіз, географічний
об’єкт, показник координат, географічне положення, топонім, гідронім, море, ріка,
водойма, гірське пасмо, берегова лінія, витік, гирло, торговельний маршрут.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2008.45.6185

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.