№ 27 (1999)

Випуск 27: Українська фольклористика

Це один з перших збірників відродженої у Львівському державному універ­ситеті кафедри української фольклористики, яка продовжує наукові традиції акаде­міка Філарета Колесси. У працях авторів український фольклор розглядається в теоретично-методологічному, історич­но­му й есте­­­тич­ному аспек­тах. У збірнику читач знайде студії про релікти старожитностей, зокре­ма про мі­фо­логеми Тура, Красної Пані у сучасних записах легенд, дослідження з історії фольк­ло­рис­тики та фолькло­риз­му, славістичних контактів української народ­ної словес­ності та запис унікального за своїм високим рангом поетики українського весілля з Берестейщини. Для науковців, викладачів та сту­ден­тів філологічних спе­ці­аль­нос­тей, учителів шкіл і всіх, хто цікавиться усною народ­ною словесністю

Зміст

ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ

Василь ІВАШКІВ
PDF
Михайло ЧОРНОПИСКИЙ
PDF
Ярослав ГАРАСИМ
PDF
Ігор ГУНЧИК
PDF
Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО
PDF

РЕЛІКТИ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

Іван ДЕНИСЮК
PDF
Надія ПАСТУХ
PDF
Віктор ДАВИДЮК
PDF
Євген НАХЛІК
PDF
Дмитро ПОЖОДЖУК
PDF

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

Володимир ГАЛАЙЧУК
PDF
Василь СОКІЛ
PDF

З ЦАРИНИ ФОЛЬКЛОРИЗМУ

Іван ДЕНИСЮК
PDF
Марта ДАХ
PDF
Анна ГАМАШ
PDF
Віра БІЛИК
PDF

З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Андрій ВОВЧАК
PDF
Ольга МІКУЛА
PDF
Ганна СОКІЛ
PDF
Ірина ДОВГАЛЮК
PDF

КОНТАКТИ

Василь ІВАШКІВ
PDF
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
PDF

ПУБЛІКАЦІЇ

Іван ДЕНИСЮК
Традиційне весілля села Симоновичі
Федір КЛИМЧУК
PDF
Репертуар танців у Симоновичах і сусідніх селах
Федір КЛИМЧУК
PDF
Деякі припівки до старовинних танців
Федір КЛИМЧУК
PDF
Припівки до сучасних танців
Федір КЛИМЧУК
PDF