Іван Франко і сербські епічні пісні

Василь ІВАШКІВ

Анотація


Різних аспектів цієї теми в українській фольк­ло­рис­тиці уже торкалися М. Голь­берг, М. Гуць, О. Микитенко, Т. Руда, П. Ру­дяков, М. Яценко та інші вчені, але вона є настільки бага­тоаспектною, широкою, що полишає великий простір для ще багатьох наукових досліджень. Окрім того, ще доте­пер нема спеціального моно­графіч­но­го (а відтак і все­біч­ного) дослідження цієї теми – усі зазначені вище автори тор­ка­ли­ся проблеми осмис­лен­ня Іваном Франком сербського фольклору лише принагідно, у кон­текс­ті досліджень іншого матеріалу.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.1999.27.7553

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.