Фоноархів Осипа Роздольського

Ірина ДОВГАЛЮК

Анотація


Серед плеяди видатних діячів української культурної еліти кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., які принесли європейське визнання вітчизняній етномузикознавчій науці, одне із чільних місць посів Осип Роздольський – музичний етнограф, фолькло­рист, педагог. Окрім цілої низки фундаментальних методологічних знахідок у галузі експедиційної справи, він залишив по собі ще й велику, цікаву та унікальну зби­рацьку спадщину, подібних до якої в Європі знайдеться не багато. Однак доробок Осипа Роздольського, який охоплює рукописну (польові зошити, пе­ре­пи­сані начисто тексти пісень, транскрипції мелодій) і фонографічну частину, ще й досі належно не вивчений та відповідно не оцінений і тому не введений у широкий нау­ко­вий обіг. Про­те, якщо рукописний архів дослідника хоч і не найкраще, але принаймі част­ко­во вже опрацьований, а дещо із записаних мелодій навіть опублі­ко­ва­но, то про існування фоноархіву фольклориста фактично сьогодні мало кому з дослід­ни­ків українсь­кої народної творчості взагалі відомо.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.1999.27.7567

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.