Відродження кафедри

Василь ІВАШКІВ

Анотація


Кафедра української фольклористики імені Філарета Колесси відновлена у Львівсько­му державному університеті імені Івана Франка у 1990 р. Історія її ви­ник­нення безпосередньо пов’язана із загальною історією української науки, універ­си­те­ту та україніс­тики в ньому за часів окупації Галичини Австро-Угорщиною (до 1918 р.), Польщею (до 1939 р.) та Радянським Союзом (1939-1941, 1944-1991 рр.). Ця за­леж­ність зумовлена ще й тим, що фольклор – найунівер­саль­ні­ша національна ду­­ховна скарбниця, – як і мова, на­ціо­наль­на літера­ту­ра, заважав окупа­цій­ним ре­жи­мам здій­сню­ва­ти політику денаціона­лі­за­ції та асимі­ля­ції українців. Від цих же обставин залежала доля й української науки про народну словес­ність – фольк­ло­рис­ти­ки, яка до початку XX ст. розвивалася в одному комплек­сі таких на­ро­до­знав­чих наук, як історія, етно­графія та етнологія

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.1999.27.7552

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.