Гайдамаччина в усній прозі українців

Василь СОКІЛ

Анотація


Великі визвольні змагання завжди знаходили широкий відгомін у народній твор­чос­­ті. Так і гайдамаччина залишила свій слід в українському фольклорі, адже цей рух був наскрізь народним і виражав його інтереси. На жаль, до нас дійшло по­рів­няно неба­га­то зраз­ків усної словесності з того періоду і передусім оповідних жанрів, бо систем­не на­гро­­ма­джен­ня джерельної бази відноситься до початку XIX ст. Активніше зацікавлення цими ма­те­ріа­лами не випадково припадає на 40-ві роки. минулого сто­літ­тя, коли була опуб­лі­­ко­вана поема Т. Шевченка "Гайдамаки", зіткана головним чином з живої фольклор­ної традиції. Найпильніше фіксувались народні твори про Ко­ліївщи­ну і мен­шою мірою про гайдамаччи­ну взагалі, передусім на етапі її виникнення та поступового поширення.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.1999.27.7574

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.