Optationes у народній сакрально-оказіональній поезії (Мето­доло­гіч­ний аспект вивчення)

Ігор ГУНЧИК

Анотація


Структурно-типологічна методологія дослідження у сучасній фольклористиці одним із першочергових завдань передбачає виявлення інваріантних моделей і розкриття глибинної семантики усних творів, що дає змогу прокласти шлях до історико-генетичного вивчення окремих їх пластів. Як і чарівні казки, твори сакрально-оказіональної поезії структурно склада­ють­ся з аналогічних інваріантних одиниць. На цю особливість більшу чи меншу ува­гу звертали як дослідники минулого, так і сучасні фольклористи – адже її виокрем­лен­ня дало змо­гу виявити специфіку та утилітарне призначення цього шару усного фольклору.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.1999.27.7555

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.