РІЗНОРІДНІСТЬ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ LOLIUM PERENNE L.

I. Tikhankov

Анотація


Вивчалася латеральна різнорідність листків злаків на прикладі Lolium perenne L. за такими показниками, як кількість хлоропластів, площа провідних пучків, флоеми, ксилеми, клітин обкладки, мезофілу та міжклітинників. Обговорюється питання зв’язку між ступенем диференціації провідних пучків, структурою прилеглого до них мезофілу та функціональним станом окремих ділянок листка. Зазначається, що латеральна різнорідність обумовлює ряд фізіологічних відмінностей різних зон листка, які стосуються інтенсивності фотосинтезу і транспортних процесів. Вона також стає причиною різної реакції окремих ділянок листка на дію гідразинового мутагену. Виявлено сортові відмінності прояву латеральної різнорідності листків. Розроблено експрес-метод морфологічного і цитологічного аналізу листка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.