Vol 7, No 3 (2013)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0703

Table of Contents

Experimental works

O. V. Tsymbalyuk, S. O. Kosterin
5-20
V. M. Riasnyi, L. I. Apukhovska, N. N. Veliky, I. O. Shymanskyy, D. O. Labudzynskyi, S. V. Komisarenko
21-32
R. R. Panchuk, N. R. Skorokhyd, V. V. Chumak, L. V. Lehka, A. G. Moiseenok, W. Berger, R. S. Stoika
33-46
K. I. Klymenko, A. V. Parshikov, A. I. Soloviev
47-58
O. Fedyakova, I. Kotsyumbas
59-66
O. Dolaychuk, R. Fedoruk
PDF
67-76
S. Y. Korchynska, R. E. Makarovska, N. V. Fedirko
77-84
Y. T. Salyha
85-96
O. I. Bishko, N. P. Holovchak, D. I. Sanahurs’kyj
97-106
Yu. Beno, M. Dyka, K. Skvarko
107-114
I. V. Kushkevych
PDF
115-132
I. R. Prytula, O. B. Tashyrev
133-144
G. Yavorska, L. Chimyak, O. Kusharska
145-152
K. V. Sholiak, T. B. Peretyatko, N. S. Verkholyak, S. P. Gudz
153-160
N. Skochylyas, Ya. Kolisnyk
161-168
O. Patsula, O. Garandzha, O. Filyak, I. Mykiyevych
169-178
M. D. Nadraha, A. I. Prokopiv
179-188
L. Pikulyk, M. Rahulina
189-196
R. Dmytrakh
197-204
E. V. Rukavets
205-216
O. M. Kovalchuk
217-224

Methods

V. M. Minarchenko
225-232

Review

V. H. Kyyak
233-246
M. Z. Mekich, N. M. Dzhura, O. I. Terek
247-258

Announcements

Y. Kutsokon, P. Pukhtayevych, G. Kolomytsev
259-264